Söder

Som AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad kommer du till ett lagom stort sjukhus med 17 specialistkliniker – tillräckligt stort för att innehålla de flesta specialiteter och subspecialiteter, men ändå inte större än att det går lätt att få överblick och knyta kontakter.

 

AT omfattar totalt 21 månader fördelat på Kirurgi, ortopedi och anestesi 6 mån,internmedicin 4,5 mån, barnmedicin alt gynekologi alt infektion alt ÖNH 1, 5 mån, psykiatri 3 mån och allmänmedicin 6 mån. Tjänstgöringen i Närsjukvården innebär placering inom såväl privat som offentlig vård inom Vårdval Halland. Placeringarna äger rum i Laholm, Hylte och Halmstad kommun. Hälften av AT-läkarna börjar sina placeringar inom de opererande specialiteterna och den andra hälften börjar inom de invärtesmedicinska specialiteterna.

Du börjar din AT med 2 veckors introduktion och får dessutom introduktion till varje delplacering. Under din AT har du tillgång till en studiepott på 15.000 kronor. Du har ett undervisningsprogram 4 timmar/vecka och obligatorisk ledarskapsutbildning AT LIV.