ST-tjänstgöring

Region Halland erbjuder många möjligheter till specialisttjänstgöring vid Hallands sjukhus, Psykiatrin i Halland och inom Närsjukvården Region Halland. Det finns många specialistkliniker med både bredd och möjligheter till fördjupning.

Som ST-läkare i Halland är du unik i organisationen då du har en utbildningstjänst som ställer krav både på organisationen och på dig. Du får möjlighet att själv utefter målbeskrivningen, planera, genomföra och följa upp din specialisttjänstgöring med stöd av din handledare och studierektor inom din specialitet. Men ditt viktigaste stöd kanske trots allt blir dina ST-kollegor! Här jobbar vi med gemensamma möten för ST-läkare inom både Närsjukvård och specialistsjukvård samt erbjuder utbildningar där du även får möjlighet att möta dina ST-kollegor inom andra specialiteter.

Via FoU Halland har vi i Region Halland utvecklat ett väl genomarbetat paket av utbildningar som du behöver under din ST. Vi erbjuder regiongemensamma kurser för delmålen som handlar om kompetens inom följande områden:

  • Forskningsmetodik ST - Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
  • Försäkringsmedicin
  • Kommunikation
  • Ledarskap, Organisation och Handledning
  • Palliativ vård
  • Kris och Beredskap

Region Halland är tillräckligt stort för att kunna ge dig både bredd och djup i din utbildning, men tillräckligt litet för att du ska kunna bli sedd som en värdefull medarbetare. 

Är du intresserad av att jobba på en särskild enhet? Du når dessa via Televäxeln:

Hallands sjukhus Halmstad - telefon 035-13 10 00
Hallands sjukhus Varberg - telefon 0340-48 10 00

För mer allmän information om ST kan du kontakta våra övergripande studierektorer:

Regional studierektor
Sverker Hasselblom FoU Halland, telefon 076-113 43 42

Samordnare FoU
Pia Gruber FoU Halland, telefon 035-13 10 39, 076-831 10 39

Administrativ assistent
Helen Johansson FoU Halland, telefon 0340-66 37 99

ST-studierektor Slutenvården Söder
Anna Maria Sankari Ho  telefon 035-17 43 87

ST-studierektor Slutenvården Norr
Samir Sharo telefon 0340-48 19 62

ST-studierektor Närsjukvården Söder - Halmstads, Laholms och Hyltebruks kommun
Henrik Nord telefon 035-10 56 10, 070-207 23 24

ST-studierektor Närsjukvården Norr - Varbergs och Falkenbergs kommun
Niclas Holmberg telefon 0346-563 73

ST-studierektor Närsjukvården Norr - Kungsbacka kommun
Katharina Schubertsson telefon 0340-64 90 08, 073-925 54 66

ST-studierektor Psykiatrin i Halland Södra
Anna Hagstad telefon 035-13 17 15

 ST-studierektor Psykiatrin i Halland Norra
Åke Edman  telefon