Utbildad utanför EU/EES

Du som är läkare, sjuksköterska, tandläkare eller har annan utbildning inom sjukvård eller tandvård och är utbildad utanför EU/EES/Schweiz är välkommen att arbeta hos oss. Nedan finner du all information du behöver för att veta vad som krävs för att söka en tjänst hos oss.

Svensk yrkeslegitimation

Det är Socialstyrelsen som avgör om du får en svensk legitimation. Socialstyrelsen gör en individuell kompetensgranskning och beslutar om villkoren för att få svensk legitimation.

Språkkrav

För att säkerställa en god och säker vård kräver vi att sjukvårds- och tandvårdspersonal har kunskaper i svenska på minst C1-nivå på Europarådets nivåskala (CEFR). Se dokumentet här till höger.

För läkare finns mer information genom Sveriges läkarförbund  och för sjukvårdspersonal finns mer information genom Vårdförbundet.

Om oss

Vi är en region med stor inflyttning, vilket innebär att många vill bo och arbeta här. Vi har den bästa utvecklingen av medelinkomst, en hög utbildningsnivå, ett bra företagsklimat och en vård som står sig mycket bra i nationella jämförelser. Men bra kan bli bättre och vår vision är att Halland ska bli den bästa livsplatsen.

Våra läkare och sjuksköterskor arbetar inom specialistsjukvården, i psykiatrin och på vårdcentralerna. Specialistvård ges bland annat vid sjukhusen i Halmstad och Varberg och i specialistsjukvården i Falkenberg och Kungsbacka. Sjukhusen samlas under det gemensamma namnet Hallands sjukhus. Regionen driver 23 vårdcentraler och det finns vårdcentraler i alla sex kommunerna. Som tandläkare arbetar du inom folktandvården, med både barn och vuxna som patienter.