Sök praktik inom hälso- och sjukvård

Är du studerande och vill göra praktik inom hälso- och sjukvård i Region Halland?

Vad krävs för att söka praktikplats hos oss inom hälso- och sjukvård

  • Du ska vara studerande och inskriven vid ett lärosäte som inte har avtal med Region Halland
    -  det ska bifogas ett intyg/förfrågan angående praktik från lärosätet
    -  det ska bifogas en kurs/studieplan som beskriver praktikens syfte, mål och innehåll
  • Då ovanstående kriterier är uppfyllda ifylls nedanstående ansökningsformulär. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Besked om praktikplats lämnas via e-post.

Klicka här för förfrågan om praktik inom hälso- och sjukvård.