Sjuksköterskestuderande i södra Halland

För att du som sjuksköterskestuderande ska få veta mer om just din VFU-plats har vi samlat specifik information från våra olika avdelningar. Om din avdelning inte finns med får du informationen via ett personligt brev. Under repektive avdelning hittar du även ordlistor med de vanligaste termerna som förekommer på avdelningarna. 

Centraloperation 140904 (Word-dokument, 66 kB)

Närsjukvården (Word-dokument, 64 kB)

Intensivvårdsavd 160204 (Word-dokument, 410 kB)

Infektion 160429 (Word-dokument, 51 kB)

Barnakuten 140108  (Word-dokument, 42 kB)

Avd 83 171123 (Word-dokument, 70 kB)

Avd 81 160107 (Word-dokument, 435 kB)

Avd 72  170331 (Word-dokument, 434 kB)

Avd 71 140904 (Word-dokument, 446 kB)

Avd 63 140108 (Word-dokument, 42 kB)

Avd 62 140108 (Word-dokument, 48 kB)

Avd 61 130425 (Word-dokument, 409 kB)

Avd 53 160202 (Word-dokument, 425 kB)

Avd 53 ÖNH 170812 (Word-dokument, 279 kB)

Avd 52 170914 (Word-dokument, 427 kB)

Avd 51 151209 (Word-dokument, 404 kB)

Avd 41 140911 (Word-dokument, 402 kB)

Avd 42 (Word-dokument, 168 kB)

Avd 17 171017 (Word-dokument, 25 kB)

Avd 10 Kvinnokliniken 160212 (Word-dokument, 196 kB)

Akutmottagningen 140910 (Word-dokument, 11,2 MB)

Ambulanssjukvården Halland 130226 (Word-dokument, 75 kB)