Utvärderingar studerande

Vi vill veta vad du tycker!

Inom Region Halland arbetar vi aktivt med att förbättra mottagandet och handledningen av studerande och det är därför viktigt att få veta vad du tycker. I samband med att du avslutar din praktik vill vi därför att du anonymt besvarar vår utvärdering.

Denna utvärdering avser VFU som är tre veckor eller längre för dig som studerar till sjuksköterska/specialistsjuksköterska vid Högskolan i Halmstad