Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Det innebär också att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom vård- och omsorg. De utbildningar som ingår i Vård- och omsorgscollege Halland är Vård- och omsorgsprogrammet.

Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel. För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda.

 I VO-College Halland samverkar kommunerna Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Hylte tillsammans med Region Halland, Privata utbildningsanordnare och arbetsgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad.

Det finns 20 regionala och 80 lokala college. I varje regionalt college finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region.