Ekonomi

Vår budget för 2018 beslutades av regionfullmäktige den 21 juni 2017. Budgeten omsluter 9,5 miljarder kronor. Av budgetens omslutning går cirka 8 miljarder (84 %) till hälso- och sjukvård.

MyntRegionfullmäktige fastställde skattesatsen för 2018 till 10,82 kronor, vilket är oförändrat sen 2015 och bland den lägsta i Sverige.

Patientavgifterna beslutades förbli oförändrade för 2018 i enlighet med beslutet om patientavgifter och övriga avgifter inom hälso- och sjukvård.

Våra intäkter kommer främst från skatt och statsbidrag. Patientavgifterna står för en liten del, 2,4 procent, av intäkterna.

Budgeten medger Hallandstrafiken AB en genomsnittlig taxeförändring för kollektivtrafiken om högst 3 procent.