Budget och ekonomisk plan

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Här tydliggörs både övergripande mål och ekonomiska förutsättningar. Budgeten anger också hur målen ska följas upp. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om budget.

Det här är en budget

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästkommande år – budgetåret. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer förbåde verksamhet och ekonomi. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid ska vara periodens första år. I budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras.

Beslutet om budget är överordnat andra beslut som till exempel policyer, program och riktlinjer

Mål och budget 2018

Mål och budget beslutades vid regionfullmäktiges möte i juni 2017.
Länk till Mål och budget
Regionstyrelsen prioritering och resursfördelning 2018 (PDF-dokument, 538 kB)

Mål och budget 2017

Länk till Mål och budget.
Resursfördelning 2017, med uppdrag och beställning (PDF-dokument, 876 kB)

Regionfullmäktige fattar också beslut om patientavgifter och tandvårdstaxa

Patientavgifterna ingår i beslutet om Mål och budget och beslut om tandvårdstaxan tas vid mötet i november. Följ länken här för att komma till sidan där handlingarna finns.  .