Faktura

Region Halland använder sig av elektronisk fakturahantering.

Det innebär att fakturor skannas in och tolkas maskinellt. Detta arbete görs av S4F progress AB i Fagersta. Elektronisk fakturahantering ställer krav på att fakturan innehåller rätt fakturaadress och ett 6-ställigt referensnummer (ZZ + tre bokstäver + tre siffror).

Fakturaadress

Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

Mejladress:
faktura.rh@regionhalland.se (fakturan måste mejlas som PDF-dokument)

OBS! Samtliga fakturor som ställs till Region Halland ska märkas med en mottagarreferens som är unik för varje enhet. Kontakta beställaren för uppgift om deras enhets referenskod.

Innehåller fakturan sekretessuppgifter meddelas detta till beställaren då referensen ska vara kopplad till sekretessbehörighet.