En dag på jobbet

Med 7 450 medarbetare är Region Halland den näst största arbetsgivaren i Halland. Bara Halmstads kommun har fler anställda.

De flesta av våra medarbetare, 80 procent, har vårdyrken – vården och tandvården är ju Region Hallands största verksamheter. Men inom organisationen ryms faktiskt hela 324 olika yrken. Så har vi också ansvaret för en lång rad verksamheter, exempelvis kultur, näringslivsutveckling, skolor och service till vården i form av städning, fastighetsunderhåll, transporter med mera.

I varje nummer av Halland – Bästa livsplatsen får du veta mer om några av de många yrkena. Vi börjar med ladugårdsförman och folkhälsoutvecklare …

Sören kan allt om kossor

Ladugårdsförman. Denna ovanliga titel har Sören Isaksson på Plönningegymnasiet i Harplinge. Han ansvarar för skolans nötkreatursstall, som drivs ekologiskt enligt organisationen KRAV:s regler. Här finns ett 150-tal kor och ungdjur. En viktig – och rolig del – i Sörens arbete är att instruera elever i olika åldrar hur djuren ska mjölkas, utfodras och på bästa sätt skötas om.

Sofia får Hylteborna att må bättre

Att öka hälsan bland invånarna i Hylte kommun är folkhälsoutvecklare Sofia Jönssons uppgift. Hon verkar i bakgrunden, genom att ständigt försöka påverka dem som ansvarar för samhällsplaneringen. Överallt kan hälsan prioriteras – i skolorna i form av drogförebyggande arbete, i vården i form av hälsosamtal, i närmiljön i form av gångstråk ... Det gäller bara att alltid ha ett ”hälsotänk” och det glöms inte bort när Sofia är med.