Nu är vi 300 000 hallänningar!

Halland växer så det knakar. Invånarantalet ökar ständigt och i juni sprängdes 300 000-strecket. Det gjordes av lilla Aurela Isufi, som föddes den 9 juni i Halmstad.

Att strecket skulle passeras under 2011 har stått klart länge och Region Halland har följt utvecklingen. Men skulle det bli en inflyttare eller en nyfödd som blev hallänning nummer 300 000?

Befolkningsutvecklingen har varit mycket stark de senaste årtiondena och sedan 1976 har antalet hallänningar ökat med över 76 procent! Bara de senaste tio åren har vi blivit 25 000 fler.

Den allra största delen av befolkningsökningen förklaras av en stor inflyttning, framför allt av människor i åldrarna mellan 30 och 40 år och deras barn. Faktiskt så är ettåringarna den allra största inflyttargruppen!

De flesta nykomlingarna i Halland kommer från grannkommunerna, från Göteborgsregionen, Sjuhäradsbygden och västra Småland. Inte särskilt många flyttar hit från Skåne eller från kommuner som ligger långt från Halland.

Med detta som bakgrund var det alltså mycket som pekade på att en inflyttare skulle bli hallänning nummer 300 000. Men när befolkningssiffrorna kom från Skatteverket visade det sig alltså i stället att det blev ett nyfött barn.

För att uppmärksamma händelsen uppvaktades lilla Aurela och hennes familj, med rötterna i Kosovo, av regionfullmäktige i juni. Aurela förärades då bland annat ett smycke med texten ”Hallänning nr 300 000” ingraverad. Nu är vi 300 000 hallänningar!