Så vill vi göra Halland till bästa livsplatsen

Vår vardag består av många pusselbitar, som helst ska passa ihop så bra som möjligt. Sedan årsskiftet har Region Halland ansvar för mycket av det som påverkar vårt livspussel, exempelvis hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen och näringslivsfrågor. Det ger oss möjlighet att ta ett samlat grepp om Hallands utveckling och tänka på hur olika beslut påverkar varandra.

Exempelvis kan en satsning på attraktiva boendemiljöer och god kollektivtrafik leda till att vi kan locka fler att flytta till Halland. Detta ger skatteintäkter som kan användas till att göra vården ännu bättre. Eller till att utveckla kulturverksamhet som bidrar till hälsa och välbefinnande. Eller till något annat ...

Nyligen antog Region Hallands politiker 21 mål för regionens arbete under de närmaste fyra åren. De visar på viktiga insatsområden för att regionen ska nå sitt övergripande mål om att göra Halland till den bästa livsplatsen.

Här nedan ser du några av målen.

Detta vill vi satsa på

• Hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige
• Invånarna ska ha stort inflytande och vara mera delaktiga i vården
• Vården ska vara säker och ges med hög kvalitet
• Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt
• Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kultur
• Det ska finnas fler och växande konkurrenskraftiga företag
• Fler ungdomar ska ha arbete
• Det ska finnas attraktiva och trygga boendemiljöer i hela regionen