Cancerdrabbade Anette om nya patientlagen

Det är bra att den nya patientlagen sätter fokus på delaktighet och på att patienter ska få information som de förstår. Nu är det viktigt att lagen verkligen får genomslag. – Det får inte bara bli ord på ett papper, säger Anette Hälsingdahl som de senaste åren har haft mycket kontakt med sjukvården.

Anette bor, tillsammans med man och två barn, i ett omsorgsfullt renoverat gammalt trähus i Harplinge. Fram till dess att hon drabbades av cancer 2012 hade familjen varit lyckligt förskonad från allvarligare sjukdomar.
– Det kom som en blixt från klar himmel med akut operation, och mitt liv förändrades helt. Från att nästan inte ha varit på sjukhus blev det nu min hela verklighet, berättar hon. 

Både bra och dåligt

Genom många besök och behandlingar har Anette upplevt sådant som är mycket bra i vården, och sådant som fungerat dåligt. Hon har själv läst på och satt sig in i sjukdom och behandling.
– Vi människor är så olika. En del vill hålla informationen ifrån sig och ta in den efter hand – jag vill veta allt genast. Så jag har läst på jättemycket under hela min sjukdomstid.
– Jag vill ge andra rådet att hålla sig till riktiga webbplatser, med pålitlig information. Där är till exempel 1177 bra. Där finns bra information om alla slags sjukdomar och behandlingar.
Ett annat råd hon vill ge är att som patient själv vara förberedd:
– Det är jättebra att inför till exempel ett läkarbesök skriva och ta med en lista över saker man vill veta, så att man inte glömmer något viktigt.

”Vi bekämpar cancer”

För att vara med och påverka startade Anette och en jämnårig cancerdrabbad kvinna nätverket ”We fight cancer Halmstad” på Facebook.
– Vi ville dela med oss av vad vi sett och upplevt och stötta varandra och andra. Det har blivit ett enormt gensvar och vi har i dag 2 500 som gillar oss, bland dem många som jobbar i sjukvården. Jag har hört att en del av våra inlägg har diskuterats på arbetsplatsträffar på sjukhuset.
De har börjat dela ut ”Fight spirit” – en utmärkelse som uppmärksammar medarbetare i vården.
– Det finns ju så många underbara människor. Sådana som gör den här hemska resan tryggare.
 Ett fungerande system med en fast vårdkontakt, kontaktsjuksköterska eller vårdlots är något som Anette efterlyser.
– Min erfarenhet är att det fungerar olika bra på olika kliniker. Jag har ofta fått vara min egen ”projektledare” under de här åren. Det är något man har svårt att orka med när man är sjuk…
Med sina erfarenheter som patient och det hon har hört andra berätta, vad säger hon om den nya patientlagen som kom vid årsskiftet?
– Det är viktigt att man i vården är lyhörd för hur just den patienten man har framför sig vill ha sin information. Och att de tar sig tid.
– Det är bra att den nya lagen sätter fokus på delaktighet och bättre information. Nu är det viktigt att den verkligen får genomslag. Vem kommer att se till att lagen efterlevs i praktiken?

Resan har börjat

 – Patientlagen kommer att bli en drivkraft för vården att förändra sig och möta patienters olika behov. Lagen markerar tydligt vikten av att få anpassad information. Rätten till fast vårdkontakt kommer att skapa kontinuitet och trygghet, som vi vet är viktigt för alla,  säger Karin Möller som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland.
Hon tror att den nya lagen kommer kräva att ett nytt förhållningssätt från vårdens sida. Resan dit är påbörjad – patientlagen diskuteras just nu mycket på kliniker, mottagningar och vårdcentraler runt om i Halland.