Kolla! Välmående ger resultat

Lustfyllt lärande leder längre. Och med de rätta verktygen kan skolan göra att eleverna mår bättre och lär sig mer. Nu prövas en ny modell på flera skolor i Halland.

God stämning. Elsa Andersson, Isabella Dreyer, Natalie Bäckman (skymd), Alva Erlandsson, Petra Granelli (lärare), Filip Norgren och Rasmus Nymanpå Kollaskolan i Kungsbacka.

På Kollaskolan i Kungsbacka hade skolans personal redan en längre tid pratat om hur de skulle kunna bli en mer hälsofrämjande skola, när de av en slump fick höra talas om Region Hallands skolinitiativ ”Välmående ger resultat”.
– Vi visste att vi ville göra något mer än det traditionella hälsofrämjande arbetet med kost, motion och sömn och det här sättet att arbeta kändes så rätt för oss, berättar Mats Lönn, en av rektorerna på Kollaskolan.

ELEVERNA LÄR SIG BÄTTRE

”Välmående ger resultat” är en ny arbetsmodell, som baserar sig på aktuell forskning om välmående, om hjärnans funktion och faktorer som gör att man lär sig bättre.
– Att elever och pedagoger som mår bra även presterar bättre känns ju som en självklarhet och sunt förnuft, säger Marie Lumsden, pedagog på skolan. Men nu har vi forskningsresultat som tydligt visar sambandet mellan välmående och prestation och hur vi kan använda det här i vårt arbete som pedagoger.

PEPPAR PEDAGOGERNA

Det går inte att ta miste på Maries eller hennes kollegors, Petra Granellis och Agnes Ivarssons, entusiasm över den satsning de tar del av under läsåret.
– Upplägget är över förväntan, säger Agnes Ivarsson. Föreläsarna är proffsiga och inspirerande och vi får tillgång till ett väldigt bra arbetsmaterial som ger oss verktyg att skapa en miljö för ett lustfyllt lärande som leder längre och ger resultat.
– En miljö där vi vågar lyckas och misslyckas, där vi lär oss hantera motgångar och framgångar på ett bra sätt, konstaterar Petra.
– Det handlar om ett annat sätt att tänka och att vara som bygger mycket på hur viktigt det är att se eleverna, att ge feedback, tillägger Petra Granelli. För oss som deltar innebär det en personlig utveckling, som gör oss till bättre pedagoger.
– Vi lär oss mer om hur vi kan hjälpa eleverna att utvecklas och växa och att skapa en miljö i klassrummet och skolan som gör det lättare att lära, säger Agnes Ivarsson.

KONCEPTET GYNNAR ALLA

Initiativet sträcker sig över hela läsåret på Kollaskolan och Mats Lönn menar att det är viktigt att ge den här processen den tid det behöver.
– Vi har medvetet valt att sätta allt vårt fokus på detta, vi är helt övertygade om att det här gör nytta för våra elever och pedagoger, säger han.
Det handlar om attityd- och beteendeförändringar och det är ett förändringsarbete som tar tid. Det får ta tid, säger de alla fyra unisont.