Regionrådets hjärta klappar för Halland… och Varbergs Gif

Samarbete är ett viktigt ord för Mats Eriksson. Att leta efter det som förenar och håller ihop i stället för det som skiljer människor åt. Genom samarbete vill han, tillsammans med andra, vara med och göra Halland till den bästa livsplatsen.

 Det var inte på de politiska ungdomsförbundens möten man kunde hitta den unge Mats Eriksson. Fotbollen och musiken lockade betydligt mer. Som junior spelade han i Åsklosters IF och som musiker i Nils Eriks orkester och andra dansband. En social ung man som gillade att mötas och umgås.
 – Jag blev politiskt engagerad i ganska vuxen ålder. Först i skolstyrelsen i Varberg och så småningom i dåvarande landstinget. Möjligheten att vara med och påverka och förbättra sporrade mig.

På riksplanet

1999 lämnade han sitt jobb som chef på Medborgarskolan i Varberg för att arbeta heltid med politiken. Och på den vägen är det. Efter senaste valet är nu Mats Eriksson ordförande dels i regionstyrelsen, regionens ”regering”, dels i det viktiga hälso- och sjukvårdsutskottet. Han är också engagerad nationellt, de senaste fyra åren som ordförande i sjuk-vårdsdelegationen i Sveriges Kommuner och Landsting – SKL.
 – Det är en stor tillgång att jobba både i regionen och nationellt, menar Mats Eriksson. Man är med i diskussionerna på riksplanet och får kunskaper och kontakter som är till nytta          i arbetet för regionen.

 Har blivit Varberg trogen

Halland är definitivt bästa livsplatsen för Mats Eriksson. Född och uppvuxen i Varberg är han staden trogen och skulle inte vilja bo någon annanstans.
– Det är fantastiskt att cykla i och runt Varberg. Att en vacker vår- eller sommardag vara ”turist” i sin egen stad med omland är något som jag verkligen uppskattar. Det finns så mycket att se och göra. Vi har fantastiska förutsättningar med naturen – både kust och inland – och så har vi en samhällsstruktur som fungerar bra, säger han.

 Samarbete är ledordet

Om den fortsatta utvecklingen säger Mats Eriksson att det handlar om att fortsätta på den goda väg som Halland är inne på:
• Ett samhälle där ingen är utanför. Integrationsfrågan blir allt viktigare.
• Fokus på innovation inom exempelvis hälsoområdet och fortsatt utveckling av näringslivet.
• Utveckling av järnvägar och bredband och Halland som besöksmål.
– Det är inte vi i Region Halland som kan göra detta på egen hand. Vi ska samarbeta allt tätare med kommunerna, näringslivet, föreningsliv och det övriga samhället i Halland. Och vi ska jobba med våra kamrater utanför länet – i första hand våra stora grannar i norr och söder.

 

Kort om Mats Eriksson
Född: 1959. Uppvuxen i Åskloster. Mats bor sedan 1991 i villa på Nedregården i Varberg.
Familj: Hustrun Anette, som jobbar i förskolan, och tre söner, varav två är utflugna.
Läser: Mycket; mest deckare för avkoppling. Senast en av Henning Mankell.
Det visste vi inte: ”Jag har delat säng med vår nuvarande Säpo-chef Anders Thornberg. När vi gjorde lumpen. Han i överslafen och jag i underslafen.”
Övriga intressen: God mat, musik och fotboll. Hjärtat klappar för GIF. Under många år ordförande i klubben, numera med i styrelsen. Trivs både på läktaren och bland folk och prylar på GIF Second Hand.