Fahdil Albaidhani bytte Bagdad mot Hyltebruk

För åtta år sedan tvingades han fly från Irak. Idag är Fadhil Albaidhani en uppskattad läkare på Vårdcentralen Hyltebruk.

Han tar emot oss mellan två patienter. Det är fullt upp på vårdcentralen där Fadhil är en av fyra fast anställda läkare. Han jobbar också med bvc i Torup, på äldreboendet Höstro och är med och utvecklar KOLprocessen.

Han är en av två läkare på vårdcentralen som talar arabiska – en stor tillgång för de asylsökande i kommunen.

– Det gör att patienterna kan känna sig förstådda och trygga, och trygghet är ofta en viktig del i behandlingsprocessen.

Kajsa, David och Stina...

Fadhil Albaidhani blev färdig läkare 1993 och jobbade på olika sjukhus i Bagdad. Han höll på med sin specialistutbildning inom kirurgi när han tvingades att fly. Färden slutade i Sverige och Halmstad, mest av en slump. Efter nio månader fick han uppehållstillstånd.

– Under den tiden hade jag hunnit lära mig svenska, säger Fadhil och berättar med stor värme om Kajsa, David och Stina som han mötte bland annat genom språkcaféer.

– Jag la all min energi på att lära mig språket och de hjälpte mig så mycket. Och de gjorde att jag kände mig välkommen i mitt nya land.

Öppet klimat i Hylte

När Fadhil fått uppehållstillstånd kunde han, efter att ha gjort prov i SFI och gått en kurs i sjukvårdssvenska, göra sin provtjänstgöring. För sex år sedan fick han så sin svenska läkarlegitimation. Sedan ett drygt halvår är han specialist i allmänmedicin.

– Jag gjorde min ST-tid här i Hylte och trivs mycket bra här, säger han. Det är en bra arbetsmiljö med goda arbetskamrater. Det var lätt att komma in i den kultur som finns i den svenska vården, även om den skiljer sig från vården i Irak.

– Det medicinska är ju det samma, men det är mycket mindre hierarki här. Och klimatet är betydligt mer öppet.

Språket viktigast

Fadhil Albaidhani ser språket som det absolut viktigaste för att komma in i arbetslivet i ett nytt land och han tycker att det är bra att Region Halland nu ordnar språkpraktik för asylsökande kollegor.

– Det sparar värdefull tid om de snabbare kan komma in i yrket. Det är viktigt för läkarna själva men kanske framför allt för alla patienter som behöver dem.

Själv är han på sin fritid engagerad i en grupp läkare i olika åldrar som träffas varannan vecka i Halmstad för att fika och prata tillsammans med utländska kollegor.

– Det är jättebra. Det är läkare från olika specialiteter som är med. De som kommer utifrån får möjlighet att träna språket men får också lära sig mer om sjukvårdssystemet och kulturen.