Språk och praktik ska korta vägen till jobb i vården

De är båda helt övertygade om att språket är nyckeln, och vill inget hellre än att få börja jobba så snabbt som möjligt. Tandläkarna Abdou och Mahmoud är två mycket motiverade elever på Löftadalens folkhögskola.

I skolbänken. Tandläkarna Mahmoud Ebraheem och Tali Abduladheem Abdulhussein är två av deltagarna i den nya utbildningen som startat på Löftadalens folkhögskola. Genom språkstudier och praktik ska de snabbare komma i arbete.

 

Sedan en dryg månad sitter ett 20-tal läkare och tandläkare i skolbänken på Region Hallands folkhögskolor Löftadalen och Katrineberg. Kursdeltagarna har flytt undan krig och förföljelse och har nyligen

kommit till Halland. Genom utbildningens kombination av språkstudier och praktik ska de snabbare kunna bli tillgångar i den halländska vården.

Mahmoud från Aleppo

Mahmoud Ebraheem kommer från Aleppo i krigets Syrien och kom till Sverige för fyra månader sedan. Han har jobbat som tandläkare i fem år men har också, efter en utbildning i ledarskap, arbetat som chef på ett sjukhus i Kairo i Egypten.

Hans dröm är att så snart som möjligt kunna få arbeta som tandläkare och han vill också fortsätta sitt ledarskap.

– Det är jobbigt att gå och vänta på uppehållstillstånd, säger han. Den här kursen blir ett bra sätt att komma vidare.

Abdou har praktik på gång

Tali Abduladheem Abdulhussein kommer från Irak. Abdou, som han kallas, utbildade sig till tandläkare i Ukraina och försökte efter avslutad utbildning flytta hem till Bagdad. Men han var tvungen att fly. Han talar arabiska, engelska, ryska och ukrainska och nu är han mycket angelägen att lära sig svenska. Han har redan börjat på egen hand, bland annat med hjälp av språkkurser på internet

– Många svenskar är väldigt hjälpsamma och har tagit emot mig med ett leende. Det är jag mycket tacksam för, säger han.

Abdou har på egen hand fått kontakter med Folktandvården Breared och har en praktikplats på gång där.

De är båda helt övertygade om att språket är nyckeln, och vill inget hellre än att få börja jobba så snabbt som möjligt. Tandläkarna Abdou och Mahmoud är två mycket motiverade elever på Löftadalens folkhögskola.

– Det är inte för att tjäna pengar, men jag vill lära mig svenska och komma in i systemet.

På Löftadalens folkhögskola, där man redan har kurser för ensamkommande barn, har man rustat sig för den nya utbildningen.

En erfaren språklärare har engagerats och Cecilia Hovenius kommer från Hallands sjukhus Varberg med kunskaper om vårdsvenska och hur vårdsystemet fungerar.

– Jättespännande att byta akutmottagningen mot klassrummet

ett tag och roligt att få hjälpa människor att komma in i det svenska samhället, säger Cecilia.

– Folkhögskolorna kan spela en viktig roll i integrationen, menar rektor Michael Deubler. Vi är bra på att se hela människan.

Skolan är som ett litet samhälle i miniatyr och utöver lektionerna blir det många givande möten kring fikaborden. Och här finns många aktiviteter även på kvällstid.

Praktik i höst

Susann Lidqvist är HR-strateg på Region Halland och ansvarig för det här projektet.

– Det här är ett sätt att ta vara på värdefull kompetens som vi så väl behöver i den halländska vården, säger hon.

Och det gör också att väntetiden blir mer meningsfull för deltagarna.

Inledningsvis är utbildningen fokuserad på språket – först svenska i allmänhet men sedan allt mer inriktad på vårdsvenska.

Deltagarna får också lära sig hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Efter sommaren blir det dags för två dagars praktik per vecka.

– Genom praktiken får de ännu mer språkträning och känsla för systemet, även om de inte kan ha egna patienter i det här skedet, säger Susann Lidqvist.

– Det här är jättebra, säger Mahmoud och Abdou. Och vi vill tacka alla som tar emot oss och välkomnar oss i vårt nya land.