Svartvitt? Färgfilm gäller för Johanna och Jimi

Gnistan tändes på Sturegymnasiet och åren på filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola gav mod och kunnande. Nu driver Johanna Andersson och Jimi Vall Peterson ett filmbolag tillsammans

Johanna Andersson och Jimi Vall Peterson känner varandra väl. Det märks inte minst på hur de under intervjuns gång fyller i varandras meningar, så att Johannas snabba och livliga språk blandas med Jimis mer eftertänksamma och analytiska reflektioner. De delar både ett genuint intresse för film och filmiskt berättande och intresset för film som uttrycks- och arbetsform. De lärde känna varandra på Sturegymnasiets medieprogram och har följts åt, via Högskolan i Halmstad och vidare till filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola. Johanna har alltid berättat historier och använt olika uttryck för det – skrivit och målat medan Jimi är filmnörden av de två.

Men även om Jimi tidigt lånade sin mammas digitala kamera för att dokumentera världen som han såg den, så var det spelutveckling och inte film, som han tänkte att han skulle ägna sig åt som vuxen.

Tänker i bilder

– Det blev rörlig bild och film i stället. Jag tycker att det är intressant att vi tänker och tolkar världen i bilder, inte bara i text. Jag tror att det kommer att vara lika viktigt att läsa bild i framtiden, som det är att läsa text i dag.

– Jag kom i kontakt med rörlig bild på högstadiet och fastnade direkt, säger Johanna. Men jag vill nog gärna fortsätta att blanda olika former och sätt att uttrycka mig. Ibland är det kanske bild, en annan gång kan det vara text.

– Sturegymnasiet var helt avgörande för oss och för vårt intresse för film, menar Jimi. Där vaknade tanken på att inte bara ha ett intresse för film, utan också ha film som yrke.

I dag driver Johanna och Jimi filmbolaget Färgfilm tillsammans, där de gör konstnärliga projekt, reklam och produktioner för olika uppdragsgivare.

– För oss handlar det om att experimentera och testa mycket för att att hitta våra röster., säger Jimi. Men det här med att vara företagare är ju helt nytt för oss.

– Vi vill ju klara oss själva, skapa egen struktur. Men också hitta samarbeten med andra, det är där vi växer och utvecklas.

Vilka vi är som personer styr också vad vi jobbar med, tillägger Johanna. Stödet från Region Halland och Kultur i Halland – Film har varit ovärderligt, menar Johanna och Jimi.

– Vi har fått rådgivning och ekonomiskt stöd och det är jätteviktigt. Det motiverar och underlättar, både för oss som är unga filmskapare, men även andra har ju glädje av det.

– Vi hoppas att stödet utvecklas och att man hittar fler spännande gränsöverskridande samarbeten, säger Johanna och ger som exempel hur slöjd och film har mött varandra i projektet ”Om att välja hantverk” och resulterat i fyra kortfilmer där fyra filmare fick i uppdrag att göra ett konstnärligt porträtt med en slöjdare eller hantverkare.

Bra år på filmlinjen

Studierna på Katrinebergs folkhögskola var viktiga eftersom de gav Johanna och Jimi möjlighet att göra jobbet i praktiken. Som till exempel när de arbetade med regissören Marcus Carlssons långfilm.

– Filmlinjen i Katrineberg var två givande år, säger Jimi. En tid att både lära sig mer om film, arbeta med film men också om sig själv. Vem jag är och inte är som filmskapare. Att våga stå för det och våga argumentera för det, tillägger han.

– För mig handlade åren på Katrineberg om mod, säger Johanna. Att bli modigare och ha bättre självförtroende i mitt filmskapande.

– Nu, med nya filmhuset på Katrineberg, så har ju Halland fått fantastiska möjligheter för just filmskapande, säger Jimi.

Studio 114

Filmhuset är Region Hallands och Katrineberg folkhögskolas satsning, kallad Studio 114, som i första hand ska ge deltagarna på filmlinjen förutsättningar för en gedigen utbildning i film- och rörlig bildproduktion.

  

Vilken film är er favorit?


Jimi:
Närkontakt av tredje graden av Steven Spielberg (1977) – För att den har ett tidlöst budskap om öppenhet, och det är mer aktuellt än någonsin.

Johanna: Harold and Maude av Hal Ashby (1971) – Jag har väldigt svårt att välja en specifik film, men Harold and Maude är en film som ligger nära hjärtat. Den säger mycket om livet, döden och allt där emellan.

 

Filmlinjen, Katrinebergs folkhögskola


Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola har funnits i mer än 35 år. I dag går ett 20-tal elever på linjen. Den är en ettårig utbildning som ska ge breda grundläggande kunskaper i rörlig bild och filmproduktion, med möjlighet till ytterligare ett års påbyggnadsutbildning där eleverna får fördjupade kunskaper och kan utveckla sitt personliga berättande.