Hur säkrar vi framtidens vård?

Hur ska den halländska hälso- och sjukvården möta framtidens utmaningar vad gäller kvalitet och ekonomi? Politikerna beslutar om mer pengar till vården varje år – men de räcker inte. Behovet och kostnaderna ökar mer och fortare än intäkterna.

En grupp från flera delar av hälso- och sjukvården, med olika kompetenser och lång erfarenhet, har tagit fram en rapport som beskriver möjliga vägar för hälso- och sjukvården i Halland. Nu diskuteras rapporten av politikerna.

Olika inriktningar på sjukhusen

Mycket talar för att låta sjukhusen få olika inriktning. Den akuta specialiserade sjukhusvården, BB och förlossningsvården skulle kunna finnas på det ena sjukhuset, och delar av den planerade slutna specialiserade vården, där patienten är inlagd på sjukhus, på det andra. Då får patienten vård på det sjukhus där kompetensen är störst inom ett område. Enligt rapporten ger detta den högsta kvaliteten på vården, och spar också både personalresurser och pengar.

Förändringarna behöver inte innebära att den öppna specialistvården, exempelvis ögonoperationer och andra ingrepp där patienten går hem samma dag, utförs på färre ställen. – Det är viktigt att invånarna har nära till den vård som de använder ofta, säger Karin Möller, hälso och sjukvårdsdirektör.

Genomförs förändringarna kan kostnaderna sänkas med upp till 120 miljoner kronor. För att få

Följ hur vi arbetar med framtiden hälsa och sjukvård

Har du frågor om utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård?

Då kan du ställa dem här på webbplatsen, genom att fylla i formuläret som du kommer till genom att följa länken till höger på sidan.