Flera nyheter inom halländsk cancervård

Nu förbättras den halländska cancervården. Alla halländska cancerpatienter ska få lika bra vård, oavsett var de bor och oavsett vilken cancer de behandlas för. Det är ambitionen när Region Halland satsar på att utveckla cancervården ytterligare.

Att erbjuda alla cancersjuka en egen kontaktsjuksköterska, som de enkelt kan nå via telefonen, är en av de förbättringar som just nu genomförs i den halländska cancervården.

– Det är så skönt att få ett ansikte på den man ringer till, säger Ulf Söderberg från Torup. Han är glad att ha Lotta Ljungberg som sin kontaktsjuksköterska och sitt stöd under cancerbehandlingen. Kontaktsjuksköterskor har funnits sedan tidigare på en del kliniker, men ska nu införas för alla patienter.

Tankarna virvlade runt

Ulf Söderberg fick en cancerdiagnos för ungefär ett halvår sedan.

 – När jag fick beskedet virvlade många tankar genom huvudet, och det var svårt att uppfatta all information jag fick från doktorn, säger han. Kanske ville jag inte höra ...

Det är mycket att hålla reda på under behandlingstiden, och man kan som patient ha många frågor. När det blir så för Ulf kan han ringa till Lotta. – Det är bra att känna den man ringer till, och att slippa dra hela sin historia på nytt, säger Ulf, som tycker att han blivit väldigt väl omhändertagen på sjukhuset. Eller som hans sambo Maj-Lis uttrycker det:  – De är riktiga änglar här ...

Två av dem är Lotta Ljungberg och Kajsa Smith. De jobbar sedan många år som kontaktsjuksköterskor. Lotta med prostatacancerpatienter och Kajsa med patienter som har en blodcancer. – Att vara kontaktsjuksköterska är en viktig uppgift. Ofta kan vi stödja och svara på frågor, eller lotsa vidare till den som har svaret, säger Kajsa.

– Det handlar mycket om att skapa trygghet och att lösa problem för patienter och närstående. Allt från stora och små praktiska frågor, som att hålla reda på tider, till att få prata om det som oroar och skapar ångest, menar Lotta. – Jag tror också att vi i många frågor kan avlasta läkarna, som då kan lägga mer tid i patientmötet och det är ju väldigt bra.

– När patienten ringer kan vi ofta hans eller hennes historik och bakgrund, och det upplever många som väldigt skönt. Vi lär känna varandra. Och man känner sig verkligen uppskattad i den här rollen, säger Kajsa.

Se hela människan – inte bara sjukdomen

Ytterligare ett sätt att utveckla den halländska cancervården är att förbättra rehabiliteringen för de drabbade. På Hallands sjukhus Halmstad prövas därför ett nytt arbetssätt. Målet är att alla patienter och deras närstående ska ha ett så gott liv som möjligt – och lika bra rehabilitering oavsett vilken cancerdiagnos det gäller.

händer ihop

– Rehabiliteringen har ofta kommit in sent, för att återställa förmågor och reda ut problem som uppstått. Men genom att börja direkt under utredningsfasen kan de insatser som behövs kopplas in i rätt tid och på rätt nivå. Det säger Liselotte Wahlbeck, sjukgymnast, som tillsammans med kurator Elinore Börjesson är samordnare i det cancerrehabiliteringsteam som har skapats på sjukhuset.

Arbetet var tidigare mer inriktat på kroppslig rehabilitering. Nu ska fler dimensioner betonas. –Rehabiliteringen handlar både om fysiska, psykiska, existentiella och sociala frågor. Allt är viktigt, det är patientens och de närståendes behov det handlar om, säger Elinore Börjesson.

Viktigt att få prata av sig

I förbättringsarbetet har flera patienter varit delaktiga. Mona Jacobsson från Genevad är en av dem. Hon har behandlats för flera typer av cancer och tycker att det är bra att rehabiliteringen ska komma in redan från början. – Det är något som verkligen behövs. Det är viktigt att man som patient får prata om den situation man befinner sig i, säger hon.

Till det nya sättet att jobba hör att all personal som möter patienten nu är länkar i rehabiliteringskedjan. Runt 400 medarbetare har gått kurs för att få in det nya sättet att arbeta. När det behövs mer insatser finns det rehabiliteringspersonal på varje klinik och avdelning. Och när än mer avancerat stöd behövs fungerar det sjukhusgemensamma cancerrehabiliteringsteamet som en specialistresurs.

Det nya sättet att arbeta med rehabilitering utvecklas med statligt stöd, och framväxten av modellen följs med stort intresse både i Halland och i övriga Sverige.