Ny metod gav lugn i skolan

"Det är inte okej!" Fyra enkla små ord som blir väldigt kraftfulla när barn, föräldrar och skolpersonal är överens om vad som gäller. Och det har de blivit på Valhallaskolan i Oskarström. Genom Familjeverkstan i skolan har de fått en metod som ger ökad trygghet för barnen.

Vi har länge haft det ganska tufft och oroligt på skolan. Men jag tycker att det finns ett större lugn nu och jag tror att Familjeverkstan i skolan har bidragit till det, säger Lisa Ringström, lärare med ett stort  engagemang för att få skola och familjer att komma närmare varandra.

Utvecklingen av Familjeverkstan i skolan vid Valhallaskolan har stöttas av Halmstadsnämnden, en av Region Hallands sex lokala nämnder. Nämnderna arbetar för en bättre hälsa bland hallänningarna, kartlägger och fångar upp behov, och har barns och ungdomars hälsa som ett av sina fokusområden.

Tillsammans med Halmstads kommun har Halmstadsnämnden finansierat ett projekt där metoden Familjeverkstan har vidareutvecklats och knutits närmare skolan.

Alla vet vad som ska gälla Föräldrar och skolans personal får nu mötas på ett nytt sätt, där det gemensamma samtalet och relationer står i fokus. Ur samtalen kommer konkreta beslut och målsättningar kring hur man vill ha det tillsammans.

Det kan handla om ordningen i kapprummet, om vikten av att föräldrarna tillbringar tid tillsammans med barnen och om praktiska saker som hur man uttrycker att en gräns är nådd:
– Meningen "Det är inte okej" har blivit ett jättebra verktyg mellan föräldrar, pedagoger och barn, och också mellan barnen, säger Lisa. När föräldrar och skola är tydliga och säger samma sak blir barnen tryggare.

Många fler får chans att delta

Peter Waldemarson, tidigare rektor på Valhallaskolan och nu projektledare för Kunskapscentrum i Oskarström håller med: – Vi går nu vidare och erbjuder Familjeverkstan i skolan i alla åldrar, säger han. Behovet är stort överallt, och det är ingen lätt uppgift att vara förälder i dag.

Satsningen i Oskarström är ett av många exempel på hur de lokala nämnderna arbetar för att stödja barn och föräldrar runt om i Halland, i nära samarbete med respektive kommun.