Detta gör din lokala nämnd i år

Kungsbackanämnden
• Samverkan och dialog med Kungsbacka kommun för att stärka barns och ungas psykiska hälsa.
• Samverkan och dialog med intressenter för att stärka äldres hälsa.
Ordförande: Ulrika Jörgensen, tfn: 0727-29 16 78

Varbergsnämnden
• Barns och ungas hälsa i samverkan med skolan.
• Invånardialog i samband med bland annat populärföreläsningar.
Ordförande: Karl Gunnar Svensson, tfn: 0722-07 79 80

Falkenbergsnämnden
• Barns och ungas hälsa utifrån konceptet hälsofrämjande skola i samverkan med kommunen.
• Dialog med föreningar och intresseorganisationer.
Ordförande: Jan Berge, tfn: 0702-13 09 90

Hyltenämnden
• Nätverket Föräldrar emellan och öppna föreläsningar.
• Samverkan och dialog med kommun och skola kring ungas livssituation.
Ordförande: Ingegerd Torhall, tfn: 0705-92 03 11

Halmstadsnämnden
• Föräldrastöd och utveckling av föräldrastödjande metoder även för föräldrar till tonårsbarn.
• Samarbete med Halmstads kommun i WHO:s nätverk Healthy Cities för hälsosam samhällsplanering och social hållbarhet.
Ordförande: Christina Nillius, tfn: 0706-49 69 88

Laholmsnämnden
• Utveckling av hälsofrämjande skolutveckling med målet att få fler skolor och förskolor med i arbetet.
• Samverkan och dialog med intressenter för att stärka äldres hälsa.
Ordförande: Margareta Bengtsson, tfn: 0730-39 16 63


Du når alla nämnderna via: www.regionhalland.se/lokalnamnd