Bättre vård för dig när fler kan läsa din journal

Snart kommer de läkare du möter att ha bättre underlag för beslut om din vård. Region Halland ansluter sig i höst till Nationell Patientöversikt. Det är en elektronisk tjänst som gör det möjligt för vårdgivare runt om i landet att ta del av varandras journalinformation. Därmed kan du och andra patienter få en bättre och mer säker vård.

Det här blir bra. Om en hallänning insjuknar långt hemifrån får vårdpersonalen snabbt värdefull information för den fortsatta behandlingen. Nationell Patientöversikt blir en säkerhetsvinst för patienterna, säger Christer Allenmark, chefläkare på Hallands sjukhus Varberg.

Syftet med att göra journaler tillgängliga för vårdgivare runt om i landet är just att det ska gå enklare att få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistoria och vårdbehov. Detta är inte minst viktigt nu när det fria vårdvalet medför att patienter rör sig mer mellan landstingen och regionerna än förut.

Får en säkrare bedömning

– Det underlättar mycket att kunna hämta hem journalen elektroniskt, istället för att som tidigare, beställa papperskopior. Det kunde ta veckor, säger Christer Allenmark. Den mer samlade bild av patientens tidigarevård och behandling som Nationell Patientöversiktska ge, kommer att förenkla vårdpersonalensbedömning. Exempel på innehållet är diagnoser, läkemedel, labbsvar och resultat av röntgen och undersökningar. Om informationen är ny behöver vissa provtagningar och undersökningar kanske inte göras på nytt och vården kan då ges snabbare.

Tjänsten är att likna vid ett fönster som visar information från de olika vårdgivarnas journalsystem.

– Vem som helst får inte logga in. Nationell Patientöversikt får bara användas av dem som deltar i vården av patienten och som därmed har behörighet att läsa journalerna. Dessutom måste de ha patientens samtycke för att läsa, säger Christer Allenmark.

Någon kan kanske känna obehag inför tanken på att andra vårdgivare kan ta del av patientjournalen. Men uppgifterna går att spärra för den som så vill.

Kungsbacka blir först

Först ut i Halland att ansluta sig blir ortopedkliniken i Kungsbacka som kopplas upp i september. Därefter följer övriga kliniker efter och vid årsskiftet ska hela landet vara uppkopplat.

Fakta: Om Nationell Patientöversikt

I den elektroniska tjänsten Nationell Patientöversikt kan dina journaluppgifter bli tillgängliga för de offentliga, privata och kommunala vårdgivare som har anslutit sig. Uppbyggnaden av tjänsten pågår och informationen kompletteras successivt.

Det är inte din kompletta journal som visas, bara delar som kan ha betydelse för din vård. Uppgifterna får bara läsas av den vårdpersonal som behandlar dig – och bara om du säger ja. De måste fråga dig först.

Alla som läser loggas och du har rätt att ta del av loggarna. Den som läser utan behörighet kan spåras.

Blir du medvetslös kan din journal nödöppnas, utan att du sagt ja. Varje nödöppning utreds efteråt.

Nationell Patientöversikt används bara i Sverige. Tjänsten har tagits fram av Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Möjligheten att elektroniskt läsa journaluppgifter från olika vårdgivare kallas Sammanhållen journalföring och har stöd i patientdatalagen från 2008.