Vad får du för dina skattepengar?

För varje hundralapp som du tjänar betalar du 10:42 kronor i skatt till Region Halland. Har du funderat på vad du får för de pengarna? Och på vad du egentligen skulle ha betalat för en operation eller en bussresa om den inte kunde subventioneras med skattepengar?

Skattepengarna är regionens största inkomstkälla och står för ungefär 65 procent av budgeten. Ytterligare 25 procent får vi från staten i form av olika bidrag. Det vi hallänningar själva betalar när vi exempelvis går till en läkare eller åker buss står för en väldigt liten del av regionens inkomster, ungefär 2,5 procent.

Region Halland har en budget på drygt 7,1 miljarder kronor. Det kan låta väldigt mycket, men pengarna ska också räcka till många saker. Kostnaderna fördelar sig ungefär så här:

Vård och tandvård 90 %
Kollektivtrafik 4 %
Övrigt 3,5 %
Kultur 1 %
Regional tillväxt 1 %
Folkhögskolor 0,5 %

Vad kostar det egentligen?

Det vi invånare själva betalar för exempelvis vård och bussresor täcker inte på långa vägar vad det egentligen kostar. En bussresa är i själva verket dubbelt så dyr och vi betalar bara en femtedel av kostnaden för läkemedel som skrivs ut på recept. Resten subventioneras med skattepengar. Några exempel:

  Du betalar

Faktisk kostnad

Besök hos läkare på vårdcentral 150 kr

1 150 kr

Höftledsoperation 80 kr/vårddygn 75 000 kr
Kejsarsnitt 80 kr/vårddygn 60 000 kr
Utprovning av hörapparat 100 kr 4 500 kr
Ambulansutryckning 0 kr 3 350 kr
Bussresa en zon (stadstrafik) 23 kr 46 kr
Sjukresa med taxi 80 kr 250 kr

Vård – vår största verksamhet (643 mkr)

Vård och tandvård är den i särklass största verksamheten hos Region Halland.
Vi driver bland annat:

  • Två akutsjukhus i Halmstad och Varberg.
  • Specialistsjukvård i Kungsbacka och Falkenberg.
  • 24 egna vårdcentraler runt om i Halland.
  • Åtta ambulansstationer.
  • 20 folktandvårdskliniker och specialisttandvård.
  • Handikappverksamhet i samtliga kommuner.
  • Psykiatrisk verksamhet i samtliga kommuner.

Dessutom finansierar regionen vården vid 24 privata vårdcentraler och all privat tandvård för barn. Alla barn och unga under 20 år får gratis vård och tandvård.

Kollektivtrafiken underlättar pendling (280 mkr)

Varje dag gör vi hallänningar runt 45 000 bussresor och ett stort antal tågresor. Det är Region Halland som äger Hallandstrafiken och som ansvarar för finansiering, planering och upphandling av bland annat tåg och buss. All trafik körs av upphandlade, privata entreprenörer.

Ett av regionens mål är att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. Under 2012 satsar vi 280 miljoner kronor på kollektivtrafik.

Regionen har fyra skolor (22 mkr)

Region Halland är huvudman för fyra skolor – naturbruksgymnasierna Munkagård och Plönninge, och folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen. Här går cirka 1 000 elever varje läsår, varav ungefär 65 procent kommer från Halland. Skolornas verksamhet finansieras till stor del genom statsbidrag och ersättning från de kommuner som eleverna kommer ifrån, men regionen bidrar varje år med cirka 22 miljoner kronor till folkhögskolornas verksamhet.

Tillväxt skapar möjligheter (75 mkr)

Hur mycket pengar regionen kan satsa på exempelvis vård och kollektivtrafik är beroende av hur mycket skattepengar som kommer in. För Region Halland är det därför viktigt att arbeta för fler och växande halländska företag. Det gör vi exempelvis genom att vara delägare i Almi Företagspartner Halland, som stöttar företag med lån och bidrag så att de kan utvecklas och växa.

Det är också viktigt att stötta dem som vill starta nya företag.Det gör vi exempelvis genom att erbjuda ”nyföretagarcheckar” (se sidan 21) till personer med affärsidéer som kan leda till företag. Vi samarbetar också med de halländska kommunerna, som står för huvuddelen av stödet till näringslivet i Halland.

Kultur ger upplevelser (68 mkr)

Kultur spelar en viktig roll i arbetet med att göra Halland till den bästa livsplatsen. Därför satsar Region Halland ungefär 68 miljoner kronor på att utveckla kulturen och ge hallänningarna tillgång till kulturupplevelser. Vi driver regional verksamhet inom teater, dans, musik, film, slöjd och bibliotek, och är med och finansierar museiverksamhet.

Kulturpengarna används också till att ge barn i skola och förskola chans att uppleva dans, teater och konserter, och till att subventionera barnens resor till spännande besöksmål som Världsarvet Grimeton och Teckningsmuseet i Laholm. Vi ger också bidrag till olika organisationer, så att de kan bedriva kulturell verksamhet, och stödjer regionala kulturprojekt och kulturarrangemang.

Vill du veta mera?

Beställ Region Hallands årsredovisning för 2011 på www.regionhalland.se/broschyrer  eller kontakta Broschyrbeställningen på tel 035-13 48 00 eller broschyrbestallningen@regionhalland.se