Affärspartner sökes

För många halländska företag är utlandet en outnyttjad marknad. Därför satsar regionen på en ny verksamhet, Invest Halland, med syftet att matcha ihop halländska företag med lämpliga internationella affärspartner.

– I vår globala värld med gränslös handel är tillväxtpotentialen enorm, konstaterar Peter Syrén.

Målet för Invest Halland är att få fler och växande företag som genererar fler jobb i regionen.

– Halland ska ligga i framkant internationellt.

Utländska företag är snabba in i Sverige, på samma sätt ska vi vara snabba ut, säger Peter Syrén.

Vet inte vart man vänder sig

I Halland finns drygt 34 000 företag men bara cirka 600 av dem har egen direktexport. Små företag – som exempelvis Improveit – har sällan tid att ta reda på vart man bäst vänder sig för att hitta och ta kontakter. Det är då de kan ta hjälp av Invest Halland, som sitter på kunskaper om regionala, nationella och internationella nätverk.

– Att hitta rätt i första steget är viktigt. Där möter vi företagens behov, och länkar och matchar, säger Peter Syrén.

Improveit i Halmstad säljer mjukvaran till pekskärmar för kundundersökningar. Vid en upphandling miste företaget sin största kund och omsättningen sjönk kraftigt. Personalen minskades från femton till tre personer.

– Vi letar efter en ny marknad. Men vi är bara ett fåtal personer kvar och därför behöver vi hjälp att skapa nätverk, säger Kalle Svensson, affärsutvecklare på Improveit.

Han vågade först inte ha några förväntningar men har med hjälp av Invest Halland fått kontakt med två företag, en hotellkedja i Portugal och en privat aktör inom utbildningssektorn i England.

– De verkar vara intressanta, säger Kalle Svensson och hoppas att de ska bli företagets nya kunder.

Efter vars och ens behov

Företagens behov och framtidsplaner är avgörande för vilka partner som Invest Halland rekommenderar. Partnerna kan vara företag och nätverk, inhemska aktörer som Exportrådet och Almi, och utländska aktörer som ambassader, handelskammare och investerare.

Allt arbete inom Invest Halland görs i samarbete med de halländska kommunernas näringslivsutvecklare. I uppdraget ingår också att arrangera seminarier och konferenser.

Även utländska företag som vill expandera i Sverige har nytta av Invest Hallands tjänster. Hittills har 17 konkreta förfrågningar kommit från företag som söker halländska affärspartner.

Invest Halland, som ännu är i starten av sin satsning, har under hösten arbetat med sju lokala företag som vill växa internationellt.

– Vi har indikationer på att det blir många flera framöver, säger Peter Syrén.