Viktigt att få rätt diagnos

Misstänker du att en anhörig har drabbats av demens? Ta i så fall initiativ till att han eller hon får en korrekt diagnos! Rådet kommer från Elsa Andersson, överläkare på minnesmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad.

En diagnos är av största vikt. Symptomen kan nämligen ha andra bakomliggande orsaker, som blodpropp i hjärnan, infektioner eller vitaminbrist, och kan då behandlas medicinskt.

– Och vissa demensliknande sjukdomar går att bota. Alzheimers sjukdom tillhör inte dem, men det forskas mycket, säger Elsa Andersson.

Demenssjukdomar ger olika besvär. Med rätt diagnos kan patienten få det bemötande och stöd som behövs för att klara vardagen.

Drabbar de anhöriga

Demens betraktas som en folksjukdom och kallas för ”de anhörigas sjukdom”.

– Utan anhörigas omsorg klarar de drabbade inte av de dagliga bestyren, säger Elsa Andersson.

Minnesmottagningar finns på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Hit remitteras patienter för att få en diagnos när vårdcentralen misstänker demens.

När ska jag som anhörig reagera?

1. Vid tydligt tilltagande glömska.
När du som anhörig reagerar har sjukdomen ofta gått långt, eftersom den drabbade har egna strategier som kompenserar glömskan.

2. Vid personlighetsförändring.
Förändringen kan exempelvis vara en depression, men också tecken på demens.

3. När tillståndet inte blir bättre.
Om förändringen har pågått ett tag, och inte beror på för lite sömn eller misskött hälsa, ska du ta kontakt med vårdcentralen.

Mer information om demens hittar du på:

www.1177.se

www.demensförbundet.se

www.alzheimerforeningen.se