Det finns mycket du kan göra för att undvika fallolyckor

Hjálmar Thorsteinsson, ortoped på Hallands sjukhus Halmstad, har många tips på hur vi kan skydda oss.

– Den vanligaste orsaken till höftfrakturer är inte att man ramlar ner från något, utan att man faller i samma plan, till exempel snubblar över mattan när man ska gå på toaletten på natten, säger han. När vi blir äldre blir skelettet skörare och balansen dessutom sämre. I Halland drabbas varje år cirka 500 personer av en höftfraktur och så gott som alla är över 65 år. Dessutom är sju av tio drabbade kvinnor.

– Kvinnor lider i större utsträckning av benskörhet eftersom benkvaliteten blir sämre i samband med klimakteriet, säger Hjálmar Thorsteinsson.

Investering för livet

Benskörhet kan förebyggas genom motion och bra mat. Skelettet behöver kalcium, som bland annat finns i mejeriprodukter och i broccoli, ärtor, bönor och spenat. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium behövs också vitamin D, som bildas i huden när vi är ute i solen.

 – Det här är något man ska tänka på under hela livet. Är man mån om att röra på sig och att äta bra, så investerar man i ett bättre skelett, säger Hjálmar Thorsteinsson. Ett första tecken på benskörhet kan vara att man får en handledseller överarmsfraktur i 55–60-årsåldern. Därför är sjukhusens mål att alla hallänningar som fyllt 50 år och får en sådan skada ska genomgå en riskbedömning för att sedan få råd och hjälp på sin vårdcentral.

– På så sätt kan vi förhoppningsvis undvika en höftfraktur längre fram, säger Hjálmar Thorsteinsson.

Får allvarliga följder

Frakturer i lårben och lårbenshals får nämligen ofta allvarliga följder. Många har svårt att komma igång igen efter operationen och nästan var tredje drabbad dör inom ett år efter olyckan.

– Därför har vi på sjukhusen i Halmstad och Varberg infört ett direktspår för patienter med höftfraktur. Nu kommer de direkt till röntgen och till ortopedavdelningen, inte till akuten. På så sätt kan väntetiden till operation kortas så mycket som möjligt.

– Det betyder att patienten kan komma igång och röra på sig snabbare – samtidigt som risken för trycksår och infektioner minskar, säger Hjálmar Thorsteinsson.