Nya avgifter i vården

Från och med 1 januari gäller nya patientavgifter i Halland. Flera avgifter är fortfarande desamma som tidigare, men några har höjts. Bland annat får du nu betala 150 kronor för ett läkarbesök på vårdcentralen, vilket tidigare kostade 130 kronor. Besök hos en specialist på övriga mottagningar (dock inte specialist i psykiatri) har höjts från 260 till 300 kronor.

När det gäller högkostnadsskydden för sjukvård har gränsen för att få frikort ändrats från 900 kronor till 1 100 kronor i Halland. Region Hallands eget månadsbaserade högkostnadsskydd är detsamma som tidigare, det vill säga du som är folkbokförd i Halland behöver inte betala mer än 400 kronor per kalendermånad för vård och behandling.

Gränsen för att få frikort för läkemedel har höjts från 1 800 till 2 200 kronor. För dig som påbörjat ett högkostnadskort under 2011 kommer dock gränsen 1 800 kronor att gälla. För att få frikort för sjukresor, så kallat resamkort, behöver du nu ha gjort sjukresor för 1 600 kronor, mot tidigare 1 000 kronor. Egenavgifterna, det vill säga den del man alltid betalar själv för resor till och från sjukvården, har också höjts.

För mer information om patientavgifter besök www.1177.se/halland/avgift