Om du vill nå Region Halland


Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad. www.regionhalland.se Tfn 035-13 48 00, regionen@regionhalland.se

Sjukvårdsrådgivningen
Tfn 1177, www.1177.se/halland

SOS Alarm
Ring 112 om du är allvarligt sjuk eller skadad!

Hallands sjukhus
Halmstad tfn 035-13 10 00, Varberg tfn 0340-48 10 00, Kungsbacka tfn 0300-56 50 00 och Falkenberg tfn 0346-560 00.

Hitta din vårdcentral
www.1177.se/halland

Vårdvalsservice
Svarar på dina frågor kring att välja eller byta vårdcentral. Tfn 0771-900 300, www.regionhalland.se/vardval

Resambokning
Beställ din sjukresa på tfn 0771-91 00 90, texttelefon 035-10 54 63.

Vårdgarantiservice
Svarar på frågor om vårdgaranti och hjälper dig att hitta en ny vårdgivare inom den specialiserade vården i Region Halland eller i ett annat landsting eller region. Vårdgaranti innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Tfn 0771-900 600, vardgarantiservice@regionhalland.se

BUP-linjen
Ring BUP-linjen om du eller någon anhörig behöver komma i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Tfn 010-476 19 99.

Patientnämnden
Kontakta patientnämnden om du har synpunkter på den vård och behandling du fått. Tfn 020-42 20 30 eller via Mina vårdkontakter, www.1177.se/halland/patientnamnden