På manteln växer självkänslan

Det är dags för samling på Snigelbo på Ängskulla förskola i Veinge.      Sju barn mellan tre och fem år sätter sig i ringen.

– Kommer ni ihåg den här manteln? Vad gjorde vi när vi lade den i mitten av ringen, frågar förskollärare Helén Bengtsson och breder ut en stor blå mantel på golvet.

– Vi sa vad någon är bra på.

– Just det! Hugo, idag kan du sätta dig på manteln.

Nu får ni fundera på vad ni tycker att Hugo är bra på.

Ängskulla förskola är sedan två år tillbaka en del av hälsofrämjande förskola och skola i Halland. Kärnan i arbetet är att hälsotänket ska finnas med som en naturlig del av barnens vardag, från förskolan och upp genom hela skolgången.

– Vi vill skapa en medvetenhet hos barnen, så att de kan ta hand om sig och välja att göra saker som de mår bra av, säger Helén Bengtsson.

Stärka barnens självkänsla

Fokus kan ligga på allt ifrån rörelse och utomhusvistelse till avslappning och massage.

– Hälsofrämjande förskola och skola är inte ett färdigt program, utan de som jobbar med barnen väljer vad de vill lägga tonvikten på och sätter ihop en handlingsplan för det, säger Camilla Persson, folkhälsoutvecklare på Region Halland. På Snigelbo har man valt att fokusera på att stärka barnens självkänsla.

– Vi tycker att det är jätteviktigt att barnen vågar säga vad de tycker, att de lär sig att sätta gränser och att respektera varandra, säger Helén.

– Därför har vi bland annat jobbat med stopp-handen. Barnen vet att när någon av kompisarna säger stopp, då vill han eller hon inte mer, och då ska de respektera det. Samlingarna, då barnen får berätta vad de tycker att kompisarna är bra på, är ett annat exempel.

Tänker på nytt sätt

Arbetet med hälsofrämjande förskola och skola har gjort att personalen har börjat tänka till kring många små saker i vardagen.

– Vi pratar mycket med barnen om vad vi mår bra av, om att vi ska röra på oss eller smaka på grönsakerna för att kroppen mår bra av det, förklarar Helén.

– Idag jobbar vi med hälsa som ett större begrepp, både med den fysiska hälsan och den psykiska, att vi ska trivas och må bra på alla sätt.

 

Om hälsofrämjande förskola och skola

Hälsofrämjande förskola och skola vänder sig till alla förskolor och skolor som på ett strukturerat sätt vill få in hälsa som en naturlig del i vardagen. Arbetet utgår från en modell där både barn, elever, personal och föräldrar är delaktiga. Hälsofrämjande förskola och skola är ett samarbete mellan skolorna, kommunerna och Region Halland. Förutom i Laholm finns Hälsofrämjande förskola och skola i Falkenberg och Varberg.

12 roliga rastlekar
Ladda ner häftet på
www.regionhalland.se/broschyrer
och få tips på skojiga utomhuslekar!