Utlandsfödda får hjälp att starta eget

Många utlandsfödda har stor kompetens och vill starta eget. Men alltför många vet inte riktigt hur de ska gå till väga i det nya landet.

Därför satsar nu Region Halland tillsammans med Almi Företagspartner på en särskild rådgivare för denna grupp.

Erfarenheten visar att utlandsfödda behöver extra stöd för att kunna ta del av de olika tjänster och nätverk som svenskfödda använder i sitt företagande. Ambitionen är att rådgivningen ska ske på de utlandsföddas eget språk.

Är du intresserad?

Ladda ner broschyren "Tillväxt i utlandsföddas företagande" från www.regionhalland.se/broschyrer  Välj näringsliv! Eller kontakta Bitte Lydén: bitte.lyden@regionhalland.se,tfn 035-17 98 40.