Klassiker ska få ett lyft

Glöm kostcirkeln som den såg ut när du gick i skolan! Snart kommer skolelever att få lära sig att komponera hälsosamma måltider med hjälp av en virtuell tallrik. Madeleine Svensson kommer tillsammans med, bland annat, halländska barn att utveckla ett virtuellt verktyg som ska ge barn ökad kunskap om mat och hälsa.

Madeleine Svensson ägnar de flesta av dygnets vakna timmar åt att fundera på hur modern teknik kan hjälpa människor att göra kloka val när det gäller hälsan och maten. Madeleines intresse för hälsa och kost tog sin början för drygt tolv år sedan. 2002 flyttade hon till San Fransisco för att studera nutrition och folkhälsa. Hon kom att stanna i USA i sex år innan hon återvände till Sverige och Karolinska Institutets enhet för klinisk epidemiologi.

Lokförares kostvanor

Hon doktorerade 2012 med, bland annat, en studie kring lokförares kostvanor där hon undersökte hur man med hjälp av rådgivning via internet kunde få dem att äta och må bättre. Studien visade att interaktiviteten är viktig, att återkopplingen som lokförarna fick på sina kost- och matval motiverade och inspirerade dem till mer hälsosamma val. Valet av internet var självklart eftersom lokförare alltid är på resande fot.
– Med hjälp av internet och smarta telefoner som verktyg kan vi effektivt coacha till hälsosammare livsstilsval, berättar Madeleine. Vi kan mäta individens kost- och motionsvanor och ge råd och vi kan till och med behandla, i riktning mot en bättre hälsa.

För mig är det viktigt att forskning leder till något som gör nytta för människor i vardagen och här gör det verkligen det!

Vardagsforskning viktig

Nyttoperspektivet, eller kopplingen mellan forskning och vardag, mellan samhället och akademi är alltså viktig för Madeleine. Det var det som lockade henne till Halland och bidrog till beslutet att lämna Karolinska Institutet för Högskolan i Halmstad:
– För mig är det verkligen viktigt att den akademiska världen och samhället främjar varandra.
Därför kändes det rätt att komma till Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum Halland där akademi, samhälle och näringsliv samverkar och arbetar så nära varandra!

– Jag har ett fantastiskt jobb som får forska inom ett område där det händer så mycket hela tiden! Det är inspirerande att vara engagerad i olika forskningsprojekt, både nationellt och internationellt. Jag får verkligen använda min kreativitet och innovationsförmåga på olika sätt!

Forskningsmetoderna och verktygen hon tar fram kan ofta tillämpas direkt för att underlätta människors vardag och förbättra deras hälsa, men hon testar dem gärna på sig själv – först.