Rötterna spelar roll

Nu är det bevisat: Om du har dina rötter i Halland löper du mindre risk att dö i förtid – och effekterna sitter i även om du flyttar. Det visar en färsk världsunik halländsk studie.

Det är en gammal sanning att vi hallänningar lever längre än svensken i allmänhet. En som vet mycket om detta är Amir Baigi, epidemiolog och forskare vid Region Hallands Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelning, FoUU.

Jag började för mer än 20 år sedan studera om det var sant, det som alla sa: att man lever längre som hallänning. Det kunde ju lika gärna ha varit långlivade smålänningar som flyttat hit…

Fyra år längre

Men nej, det stämde. Efter att ha studerat historiska data från hela 1900-talet kunde Amir konstatera att hallänningar för hundra år sedan hade fyra år längre medellivslängd än övriga riket. Han kunde så småningom också visa att inflyttade, trots högre utbildning, bättre ekonomi och socioekonomisk standard, oftare drabbades av hjärtinfarkt än infödda hallänningar.

Amir Baigi arbetar sedan 1991 som epidemiolog och forskare i Halland.

Ny unik studie

Just nu sammanställer Amir och hans forskarkollegor på FoUU och Chalmers i Göteborg resultaten från en ny studie, som faktiskt bara hade kunnat göras i Sverige.
– Våra personnummer och de folk- och bostadsräkningar som genomfördes mellan 1965 och 1990 ger unika möjligheter, berättar Amir Baigi. Vi har kunnat kartlägga vad som hände med utflyttade hallänningar när vi studerade nästan 90 000 infödda hallänningar. Detta har vi jämfört med över 3 miljoner andra svenskar i samma åldrar.

"I förtid"

Personerna som följts var i åldern 25–55 år 1980 och forskarna har i registren kartlagt vad som sedan skedde under tio år, fram till 1990. Särskilt intressant var hur många som avled under den här perioden och av vilken sjukdom de dog.
De som avled dog alltså före 65 års ålder. Dödsfallen har delats upp i grupper efter de vanligaste dödsorsakerna: Cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, olyckshändelser/självmord och övrigt.

Forskarna har sedan studerat om de utflyttade hallänningarna var mer eller mindre drabbade av att dö ”i förtid”.

Rötterna spelar roll

– Det var bland de utflyttade hallänningarna runt tio procent färre som avled av cancer och hjärt- kärlsjukdomar jämfört med övriga, säger Amir Baigi. Vår forskning visar att de hallänningar som flyttar till andra delar av Sverige faktiskt behåller de goda effekterna av sina ”rötter”.
– Det finns många förklaringar till hallänningarnas goda hälsa och långa liv, berättar Amir Baigi.

En viktig historisk faktor är att man ätit näringsrik kost i Halland. Jord och hav gav bra näring. En annan är amningsvanor. Lång amning, vilket var vanligt i Halland, gav sannolikt bättre försvar mot till exempel hjärt- och kärlsjukdomar.

Få riktigt feta

Även i modern tid finns det halländska faktorer som kan bidra till ett gott och långt liv:
– Hallänningar rör sig mer än riksgenomsnittet och det finns färre med kraftig övervikt eller fetma. Det påverkar hälsan liksom en sådan faktor att vi har det mest aktiva föreningslivet…
– Att Halland erbjuder en vacker livsmiljö bidrar säkert också till en god hälsa, men det kan vi inte påvisa i våra studier.

Hudcancer är en utmaning

Skillnaden i medellivslängd mellan Halland och övriga Sverige har dock minskat:
– Hallands medellivslängd är i dag ett år längre än genomsnittet, säger Amir Baigi. Och ett år är mycket i de här sammanhangen. Det är viktigt att hålla det i minnet när vi pratar om de utmaningar vi har i Halland, till exempel stor förekomst av hudcancer och mer problem med astma än i övriga Sverige.

I grunden har vi en mycket god hälsa som vi ska anstränga oss att behålla, genom sunda levnadsvanor, säger Amir Baigi