Förlänger ett gott skratt livet?

– Vet du att man egentligen inte vet varför vi människor skrattar?Peter Wahlbeck säger det mer som ett påstående än en fråga, när vi ses på kaféet intill hans galleri i Halmstad. – Men att ett gott skratt förlänger, eller åtminstone förbättrar livet, det är jag helt övertygad om, tillägger han.

Peter Wahlbeck är komiker, artist och konstnär. I 20 år har han arbetat med att få folk att skratta, att använda humorn som ett sätt att betrakta världen och det som sker i den.
Att humorn har en välgörande kraft, det har han upplevt många gånger.
– Vi mår bra när vi får skratta tillsammans, säger han. Inte åt varandra, utan med varandra. Uttrycket ”i goda vänners lag” handlar ju mycket om att ha roligt tillsammans, att dela skrattet med andra.

Humor kräver finess

Peter Wahlbeck betraktar humor som en form av konst och skapande. Och konst får människor att må bra: – De bästa hälsoeffekterna får man nog när man får vara med i skapandet av de goda upplevelserna. Skapa den roliga berättelsen. Måla med och uppleva färger.
Men att göra humor av allt tycker han inte att man kan. – Bra humor görs med finess, hävdar Peter Wahlbeck. Man kan inte skoja om vad som helst, hursomhelst och närsomhelst. Det handlar väldigt mycket om omständigheter.
Jag kan inte tänka mig att jag skulle skoja om cancer inför 30 cancerpatienter.
Däremot kan man använda humor på en insamlingsgala för Barncancerfonden.

Tajmingen är viktig

När man har humorn som yrke handlar arbetet ofta om att spegla kulturella företeelser och kännetecken som man ser i samhället.
– Det är i ytterligheterna det humoristiska finns, säger Peter Wahlbeck. Konsten är att få lyssnaren att uppleva och känna igen sig i det som berättas. Man ställer situationer eller händelser mot varandra och vidgar perspektiven.
– Humorn kan stimulera allmänbildning men lika gärna stärka fördomar vi har om varandra, tillägger han. Så humorns innehåll och hur det levereras är viktigt, inte bara för folkhälsan, utan även för folkbildningen.

Professor: God humor är positivt för hälsan

Åtskilliga studier i världen visar på humorns positiva effekter på människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Humor och skratt verkar till exempel stärka immunsystemet, minska smärta, skydda från de negativa effekterna av stress och stimulera hjärnans förmåga att lära.

– Visst har humorn betydelse för hälsan, säger Henny Olsson med eftertryck.
När man hör denna snabbtänkta och fyndiga 89-åring tala om humorforskning, verkar det lätt att hävda att här har vi ett levande bevis på att humorn och det goda skrattet förlänger livet.

Pensionerad professor

Sitt yrkesliv tillbringade Henny inom vård och utbildning och när den dåvarande professorn i omvårdnadsforskning gick i pension, började hon forska på humor som en dimension i pedagogik och omvårdnad.
 – Men all humor är inte god humor i bemärkelsen att den ger positiva hälsoeffekter. Det är ömsesidigheten i humorn, att vi har roligt tillsammans och inte på bekostnad av någon, som skapar de positiva hälsoeffekterna.
Det finns också geografiska skillnader i humor och även i samma land kan humorn ta sig olika uttryck beroende på kultur och traditioner.
– Det man upplever som humor i Halland tycker man kanske inte alls är särskilt roligt i en annan del av Sverige, säger Henny.