Varsågod och kavla upp ärmen!

Att få blodtrycket kollat när du ändå är hos tandläkaren, och på så sätt kanske undvika stroke eller hjärtinfarkt. Visst verkar det praktiskt!

Nu kommer runt 2 000 hallänningar, mellan 40 och 75 år, erbjudas att testa sitt blodtryck när de går på kontroll hos folktandvården i Veddige, Ullared, Oskarström eller Varberg/Västra Vall. Det är en ny arbetsmetod för att fånga upp patienter med högt blodtryck som ska prövas i tandvårdens vardag. Det kan faktiskt vara svårare än det låter:
– För många går blodtrycket upp en hel del när de är på vårdcentralen eller hos oss i tandvården. Man talar om en ”vit rock-effekt”, berättar tandläkaren Lennart Hedström på Folktandvården Västra Vall i Varberg.

Pilotprojekt gav idén

I ett tidigare forskningsprojekt (se artikel intill) arbetade Lennart och hans forskarkollegor fram metoden för hur de som verkligen har förhöjt blodtryck ska letas upp:
– De som vill vara med i projektet får blodtrycket ordentligt undersökt när de är hos oss på tandkontroll.
Den som då har ett blodtryck som ligger över gränsvärdet får med sig en automatisk blodtrycksmätare
hem, så att man i lugn och ro själv kan ta blodtrycket regelbundet under en vecka. De som då visar sig ha högt blodtryck får en remiss till sin vårdcentral, där man får fortsatta undersökningar och eventuell behandling. Att tandvården skulle kunna hjälpa sina patienter att upptäcka ett högt blodtryck ser Lennart Hedström som en stor möjlighet:
– Vi träffar de flesta vuxna hallänningar – även de friska, så tandvården är ett bra ställe att göra en sådan här undersökning.

Minskat lidande resultatet

Vi har sett att många går med högt blodtryck utan att veta om det. Obehandlat högt blodtryck kan leda till många följdsjukdomar, stort lidande för den som drabbas och stora kostnader för samhället.
– Om det visar sig att det här fungerar bra hoppas vi ju att det kan bli en metod som används i hela regionen och som kanske kan sprida sig ut över landet, säger Lennart Hedström.

Tandläkaren har hittat mer än hål


Kan tandläkaren genom att titta i din mun se om du har högt blodtryck utan att veta om det?

Det var huvudfrågan i ett forskningsprojekt som gjorts på Folktandvården Västra Vall i Varberg, och som nu avslutats. Tandläkaren Lennart Hedström har, tillsammans med tandsköterskan Margit Albrektsson och distriktsläkaren Håkan Bergh, forskat kring hur högt blodtryck kan synas i munnen genom att kolla tungan och ta blodtryck på 441 patienter.
– Vi har kunnat visa på ett samband med åderbråck under tungan och högt blodtryck, säger tandläkaren Lennart Hedström. Munnen är ju en del av kroppen…
Åderbråck under tungan kan skvallra om högt blodtryck visar ny halländsk forskning. Nu går Lennart Hedström och hans forskarkollegor vidare och testar att erbjuda blodtrycksundersökning på fyra folktandvårdsmottagningar i regionen.