Du behövs i VÅRDEN!

Vill du ha ett viktigt jobb där du gör livet bättre för människor? Ett arbete som gör skillnad och där dessutom arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut framöver? Då kan vården vara något för dig.

Hälso- och sjukvården är en av de stora framtidsbranscherna i Halland.– Vi kommer att behöva många nya medarbetare framöver, berättar Cristine Karlsson, personaldirektör i Region Halland. De närmaste tio åren är det många som går i pension.– Inom vården kommer vi att behöva nyanställa både på ”bredden” och ”djupet” – det vill säga människor med bred kompetens inom olika områden och de som är superspecialister. Regionen har ju också verksamhet som inte är vård och även där kommer vi att behöva rekrytera.

Begränsade resurser

Allt fler av oss blir allt äldre och vården kan, med ökad kompetens och utvecklad teknik hjälpa till med allt mer. Samtidigt är resurserna inte obegränsade:– Vi behöver fortsätta att utvecklas och det kommer att kräva fortsatt stort engagemang bland dagens och morgondagens medarbetare, säger Cristine Karlsson. Att de vill bidra för att hela tiden göra vården och samhället bättre. Det är en utmaning som jag tror lockar många ungdomar.Konkurrensen om nya medarbetare blir dock tuffare:– Vi ska fortsätta arbeta med att utveckla ännu bättre arbetsplatser med ett bra ledarskap och goda förutsättningar för jobbet som utförs. Arbetsplatser där medarbetarna känner att all deras kompetens tas till vara och där vi levererar vård och annan verksamhet som man kan känna sig stolt över!

Sevdije gör skillnad

Sevdije Zekaj är allmänsjuksköterska på kirurgkliniken på Hallands sjukhus Halmstad. Hon är också en av de som handleder sjuksköterskestudenter som gör praktik på kliniken.– Det är roligt att möta sina blivande arbetskamrater på det viset. Som handledare vill jag inte bara servera dem färdiga lösningar. Det handlar om att möta dem där de är, ställa frågor och utmana dem så att de utvecklas till bra sjuksköterskor.– Och jag kan verkligen rekommendera ungdomar det här yrket, säger Sevdije. Som sjuksköterska har du ett fantastiskt jobb som gör skillnad.– När man ligger på sjukhus tappar man ofta kontrollen över sin situation. Jag tycker att det är stort att jag, som sjuksköterska, kan göra sådan skillnad för människor när de är som mest utsatta och sårbara.

Varför har du valt en karriär i vården?

Jessica Karlsson

Jag valde att plugga till sjuksköterska för att jag vill hjälpa andra och känna mig behövd. För mig är det viktigt att det jag jobbar med gör skillnad. Jag går tredje terminen på programmet.

Josefin Gustafsson

Jag går tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Det som lockar mig med att jobba i vården är just att kunna hjälpa andra människor i ett jobb där man kan göra gott för patienter och anhöriga.

Klara Elström

Jag vill bli barnmorska. Det är mitt mål när jag nu går sjuksköterskeprogrammet.Att hjälpa barn att komma till världen skulle vara väldigt meningsfullt.

Marielle Grahm

Jag vidareutbildar mig till distriktsköterska efter att ha arbetat först som undersköterska och sedan som sjuksköterska. Det är framför allt mötet med patienterna som gör att jag vill arbeta i vården. Det är ett varierande arbete där man kan jobba med väldigt olika saker och det gillar jag. 

JennyLjunggren

Jag går tredje terminen på grundutbildningen. Jag valde sjuksköterskeprogrammet för att jag vill arbeta med människor och även ha med den medicinska biten. Jobbet ger många olika möjligheter.

Jenny Johansson

Jag har alltid velat arbeta med människor. Efter att ha jobbat en del som undersköterska kände jag att jag ville gå vidare och nu trivs jag väldigt bra på sjuksköterskeprogrammet.