Långsamt? Nej, i Åkulla by är bredbandet blixtsnabbt

Som en spindel i bredbandsnätet i Varbergs inland sitter Lars-Åke Åkesson. Han har koll på varenda meter fiber som grävts ner och som nu ger flera hundra fastigheter i den gamla, vackra kulturbygden tillgång till bredbandsuppkoppling av allra modernaste slag.

Det började för sju år sedan – med ett möte på Åkulla Friluftsgård där man diskuterade snabbare uppkoppling på landsbygden.– Jag insåg då att vi måste göra något, säger Lars-Åke Åkesson. Tidigare slogs vår telefon ut när vägen saltades och när det blåste försvann tv-bilden. Och det tog evigheter att göra bankärenden eller bara skicka ett e-postbrev.

Blixtsnabb uppkoppling

I dag är det något helt annat. I fiberkabeln är uppkopplingen blixtsnabb. Men det ligger mycket arbete bakom. LarsÅke Åkesson och några andra eldsjälar bildade föreningen Åkulla Fibernät:– Vi bestämde att vi skulle jobba med alla som hade ett telefonnummer som började på 36. Det blev en naturlig avgränsning. Sedan har vi gått vidare.– Det första nätet var nästan 5 mil, berättar Lars-Åke.Vi har sedan byggt ut så att det också omfattar Rolfstorps stationssamhälle, Grimeton och Gödestad. Nu håller vi på med med ytterligare en utbyggnad i Gödestad by.

Skapar sammanhållning

Totalt har nästan 8 mil kabel grävts ner och hushåll efter hushåll har kunnat ansluta sig till bredbandet. Och betydelsen av att få snabb uppkoppling även på landsbygden är stor:– Alla lantbruk är ju företag i dag, och utöver det har vi en hel del firmor i området som nu kan jobba mer effektivt,säger Lars-Åke. Jag vet en som på jobbet skickar stora, tunga filer. Han tar hellre hem arbetet, för det går mycket snabbare. Och fibernätet skapar en väldigt bra sammanhållning här på landsbygden.Lars-Åke Åkesson har lagt ner många timmar på arbetet med bredbandsutvecklingen. Som pensionär, efter 30 år som busschaufför, hade han tid. Och intresset och engagemanget har blivit allt större ju mer han lärt sig. Det har handlat om att entusiasmera folket i bygderna, söka olika sorters bidrag, planera och samverka med andra aktörer.

Säkrare el

– I bland har vi kunnat samordna grävandet med till exempel Varbergsortens elkraft. Vi har lagt ner fiberkabel och de har kunnat få ner sina luftledningar i backen. Det har sparat mycket arbete, berättar Lars-Åke. Och många gånger är det vi som börjat planera och de som har hakat på. Så fiberutbyggnaden har också fört med sig att fler hushåll har fått säkrare elleveranser.
– Den som en gång prövat på en snabb uppkoppling vill aldrig gå tillbaka, menar Lars-Åke. Det som tidigare tog timmar går nu på ett ögonblick. Och bara fantasin sätter gränser för vad bredbandet kan användas till.Den senaste etappen som föreningen Åkulla Fibernät färdigställt genomfördes med ekonomiska bidrag från staten och via Region Halland och Post- och Telestyrelsen.

 

Bredband är lika viktigt som vägar och järnvägar


Det nationella målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass, att alla ska kunna använda nya elektroniska tjänster och att 90 procent av alla hushåll i Sverige år 2020 ska ha snabb uppkoppling (Minst 100 Mbit/sekund).
I den nya tillväxtstrategin för Halland lyfts bredbandsutbyggnaden fram som en viktig faktor för att det ska vara attraktivt att bo och verka här.Bredbandet byggs nu ut runt om i Halland, och det är många olika aktörer som är engagerade i arbetet för att vi hallänningar ska få snabb internetuppkoppling: Region Halland, länsstyrelsen, kommunerna, näringslivet, byalag och olika föreningar, för att nämna några.I Halland var täckningsgraden (andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer) i slutet av förra året 32 procent för hushållen och 26 procent för arbetsställen. Motsvarande siffra för hela Sverige var 54 procent för hushållen och 46 procent för arbetsställen.– Att det nu byggs en infrastruktur för snabba uppkopplingar är lika viktigt som när generationerna före oss byggde vägar och järnvägar, säger Jeanette Larsson, chef på Region Hallands infrastrukturavdelning. Vi på Region Halland arbetar just nu med en halländsk bredbandsstrategi för att samla alla olika krafter kring utbyggnaden av bredband i regionen. Den väntas vara klar innan årsskiftet.
Här kan du få svar! Den 3 september öppnande länsstyrelsen möjligheten att söka projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden. Om du har frågor om ansökningar till bredbandsstödet kan du vända dig till länsstyrelsen. För övriga frågor kring bredbandsutbyggnaden i ditt område kan du vända dig till din kommun.