Dramalogen ska locka unga vuxna med psykisk ohälsa till aktivitet

– Får jag presentera Kniven med K, säger Charlotte Libäck med ett leende och lyfter upp den lilla hunden i sin famn i knäet.

”Kniven”. Johan Ahlström och Charlotte Libäck– och hunden Kniven – möter deltagarna i pilotprojektetDramalogens Kulturhus. Foto: Magnus Andersson

 

Charlotte är en av handledarna i pilotprojektet Dramalogens Kulturhus, som vill locka unga vuxna med psykisk ohälsa att kommer att pågå fram till juni 2017. Under hösten rekryteras de 20 deltagare i åldern 18–35 år som ska delta i projektet.

 

FINSK MODELL INSPIRERAR

Tillsammans med sin handledarkollega i projektet, Johan Ahlström, och projektledaren Maggan Ek, kommer Charlotte att forma innehållet i projektet utifrån de idéer och förslag som deltagarna har.

– Arbetsmodellen har vi hämtat från Finland, berättar Johan, och så har vi modifierat den för att passa för oss här i Halland. I grunden handlar det om att skapa en trygg och öppen atmosfär för deltagarna, där Dramalogen kan erbjuda ett smörgåsbord av kulturaktiviteter. Här kan man pröva allt från att skapa musik och drama till skapande i text och bild eller med form och färg.

 

MÅ BÄTTRE MED KULTUR

 – Det går inte att svara på hur dagarna här med oss kommer att se ut, säger Charlotte. Tanken är ju att deltagarna ska vilja utforska sina kreativa intressen och med kulturen som verktyg kunna må bättre och gå vidare i livet, menar hon. De ska få stöd att ta vara på och stärka det friska.

– Vi vet att psykisk ohälsa passiverar och vi vill stimulera deltagarna att bli mer aktiva på olika sätt, tillägger Johan. Dramalogen är ju en arbetsplats för yrkesverksamma konstutövare och en mötesplats för väldigt många olika människor och intressen. En väldigt tillåtande och kravlös miljö för den som vill pröva på.

 

ÖKAD LIVSKVALITET

 I de finländska projekten har man utvecklat verktyg för att mäta resultatet av kulturhus-projekten där och resultaten är häpnadsväckande.

– Man kan se att deltagarna har kunnat minska sin medicinering, att de har färre timmar i sluten vård och att de uppger att livskvaliteten har ökat, berättar Johan. Vi hoppas förstås kunna visa på liknande resultat här i Halland.

– Och vem vet, kanske blir någon av deltagarna rentav en kollega till oss i framtiden, tillägger Charlotte. Det vore ju fantastiskt!

 Projektet som Dramalogen nu startar är en av 17 halländska satsningar på jämställdhet, kompetensutveckling eller inkludering som får ekonomiskt stöd från Region Halland.

– Det här är ett sätt att stödja utveckling och tillväxt som regionen nu prövar för andra gången, berättar utvecklingsledare Johan Lindberg.

     Ursprungligen var det sammanlagt 5 miljoner kronor som skulle fördelas, men summan utökades under tiden till 6,3 miljoner.

– Genom det här stödet till föreningar och organisationer vill regionen fånga upp och stimulera idéer och främja utveckling och tillväxt i det halländska samhället. Vi fick in närmare 60 ansökningar och det var många fina och värdefulla projekt, säger Johan.

     Att projekten arbetar i linje med den halländska tillväxtstrategin har varit viktigt och att satsningarna ska kunna ge effekter även efter projekttidens slut.

– Kniven kommer faktiskt att jobba med oss, berättar Charlotte. Vi kallar honom vår inkluderingshund. I hans sällskap slappnar människor av och vågar närma sig varandra – oavsett vem man är, eller var man befinner sig i livet.

Pilotprojektet Dramalogens Kulturhus påbörjades hösten 2016