Plönninge öppnar upp för en grön framtid

Plönninge går en ny spännande framtid till mötes när den gamla skolan omformas till ett halländskt centrum för grön tillväxt och ekologisk hållbarhet. Här skapas både visningsplats och verkstad för de gröna näringarna.

Välkomna! På det nya Plönninge ska det också byggas upp moderna möjligheter för möten och konferenser.– Vi ska till exempel bli riktigt vassa på videokonferenser så att det blir lätt att koppla ihop sig med andra, säger Göran Jönsson. Det finnsliknande kunskapscentra i Sverige och ute i Europa som vi kan samverka med. Foto: Magnus Andersson

 

Ledorden för det nya Plönninge är brukande, kunskap och innovation.

– Det här ska bli en mötesplats för människor, företag och organisationer som på olika sätt är knutna till grön tillväxt, säger projektledaren Göran Jönsson. Där engagerade människor som har ett entreprenörs-tänkande möter varandra, där kan idéer födas och frodas.

     När naturbruksutbildningen på Plönninge flyttades till Munkagårdsgymnasiet fick Region Halland en stor ledig resurs i form av skog och mark, lokaler och utrustning. Då föddes idén att allt detta kunde komma till nytta för att utveckla de gröna näringarna som pekats ut som viktiga för Hallands framtid.

 

HYROR FINANSIERAR

Hyresintäkter bekostar stora delar av den treåriga satsningen. Mjölkproduktionen och markerna för växtodling är redan uthyrda. Nu är många andra aktörer på väg in.

     Science Safari, som sprider intresse för naturvetenskap via sin buss lastad med experiment och kunskap, vill ha Plönninge som sin bas. Det vill också Hallands astronomiska sällskap. Ett företag som jobbar med lekparksutrustning i trä har visat intresse och det finns tankar om såväl integrationsprojekt inom skogsnäringen och grön rehabilitering som försök med metoder för att torka spannmål fossilfritt.

– Många företag som på det ena eller andra sättet arbetar med utveckling av de gröna näringarna visar intresse. Vi kan bli ett slags företagshotell och en mötesplats, säger Göran Jönsson. Det kan handla om livsmedel, skogsbruk, bioenergi eller upplevelseindustri kopplad till naturen.

Plönninge kommer att bli en plats där olika samarbeten inom Arena Grön Tillväxt förverkligas och kan upplevas.

 

PERFEKTA TESTMILJÖER

Utrustning och lokaler som under 60 år byggts upp för utbildningarna kommer till användning, liksom skog och mark.

– Vi kommer att kunna erbjuda perfekta förhållanden när företag och forskare vill testa nya metoder och produkter för utveckling av bruket av skog, jord och vatten – hela tiden med ekologisk hållbarhet som ledstjärna.

Läs mer på arenagrontillvaxt.se