”Smart” våg och läsplatta hjälper Ejnar Svensson med medicinen

I början av året blev det tyngre att andas för Ejnar Svensson i Träslövsläge. Han blev tröttare. Det var hjärtat som inte riktigt hängde med, och det påverkade hela livet. Läkarna konstaterade att han drabbats av hjärtsvikt

Full koll. Ejnar Svensson har varit en av ett 40-tal hjärtpatienter som fått testa ny teknik för uppföljning. Med hjälp av vågen och en läsplatta har Ejnar och hans hjärtsjuksköterska kunnat hålla bättre koll på medicineringen.

I dag mår han bättre, efter att ha fått god hjälp på hjärtmottagningen på Hallands sjukhus Varberg. Bland annat med hjälp av en ”smart” våg…

– Det har varit jättebra. Och min hjärtsjuksköterska har varit helt underbar, säger Ejnar. Det har känts så tryggt att ha kontakt med henne.

     Ejnars fru Birgitta håller med, där de sitter i soffan och berättar om sjukdomstiden:

– Vi vet ju hur mycket de kan ha att göra, men när vi har kommit upp på mottagningen har de tagit sig tid som om vi var de enda i världen…

VÅGEN VISAR VÄGEN

Ejnar har också fått pröva en ny teknik för uppföljning. Genom att varje dag väga sig på en våg, kopplad till en läsplatta, har han kunnat hålla koll på hur medicinerna fungerar.

Om hjärtat inte riktigt orkar med kan du få för mycket vätska i kroppen – vilket då vågen visar. På läsplattan har Ejnar fått information om sjukdomen och rekommendationer om det varit dags att höja dosen av vätskedrivande.

     Det här är en av många nya metoder som testas när Hallands sjukhus nu utvecklar sin hjärtsjukvård, berättar avdelningschef Malena Waernqvist:

– Vi har i ett försöksprojekt låtit 40 patienter testa den här vågen. Det blir en bättre uppföljning och via läsplattan får patienterna ökade kunskaper och stöd i att hålla koll också på sin livsstil.

NY MOTTAGNING TAR FORM

 – Vi bygger upp en ny hjärtmottagning som kommer att vara mycket nära kopplad till vår vårdavdelning, säger Malena Waernqvist. Det blir många fördelar när medarbetare kan arbeta både på mottagning och med inneliggande patienter – inte minst när det gäller att hålla en hög kompetens. Den nya hjärtavdelningen får också ny övervakningsutrustning så att patienter som tidigare tvingats ligga på intensivvårdsavdelningen kan tas om hand på plats.

RÄTT KOMPETENS PÅ RÄTT PLATS

Nya sätt att arbeta kommer att testas, där målet är att använda allas kunskaper fullt ut.

– Uppföljningsbesök som tidigare varit hos läkare kan istället specialistutbildade sjuksköterskor ta hand om, vilket ger våra läkare mer tid för de besök som kräver läkarkompetens, säger Malena. På samma sätt kan biomedicinska analytiker ta ansvar för en del ultraljudsundersökningar.

      Undersköterskor kan ta nya arbetsuppgifter för att avlasta sjuksköterskorna. Målet är bättre vård för patienterna och god användning av resurserna. Samtidigt kan det ge ett mer tillfredsställande jobb för medarbetarna. 

Hjärtsjukvård 2.0. Sjuksköterskorna Ann-Lis Wännman och Anette Andersson, läkaren Miltiadis Triantafyllou och avdelningschef Malena Waernqvist är med och tar fram nya arbetssätt på Hallands sjukhus Varberg.

Hjärtsjukvård 2.0. Sjuksköterskorna Ann-Lis Wännman och Anette Andersson, läkaren Miltiadis Triantafyllou och avdelningschef Malena Waernqvist är med och tar fram nya arbetssätt på Hallands sjukhus Varberg.