Vad är journal via nätet?

Journalen via nätet är en e-tjänst som innebär att du som patient via nätet kan ta del av uppgifter i patientjournalen. För att nå tjänsten krävs e-legitimation. Du loggar in via www.1177.se. Efter att du loggat in väljer du Journaltjänster och sedan Journalen. Alla Sveriges landsting och regioner kommer successivt att införa tjänsten. Med Journal via nätet kan du som är patient läsa delar av din journal via din egen dator.

Vad kan jag läsa i min journal?

Grundtanken är att i princip all journalinformation med tiden ska visas via nätet. Successivt kommer fler och fler delar i din journal att bli nåbara för dig på detta sätt. Nu kan du läsa:
 • Vårdkontakt (gjorda och kommande besök i vården)
• Journalanteckningar
• Diagnos
• Provsvar från Klinisk kemi (till exempel blodprover)
• Vaccinationer (vissa)

 

Kan jag se journalinformation från andra landsting och regioner?

Har du fått vård i ett annat landsting eller i en annan region, så kan du se journalinformation från dessa besök, under förutsättning att det landstinget/regionen kommit igång med Journalen via nätet. Hittills är 16 av 21 landsting och regioner igång. Det kan skilja sig åt vad landstingen och regionerna beslutat att visa i journalen.

 

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kommer åt Journalen?

För att kunna använda Journalen via nätet och se journalinformationen krävs att du har e-legitimation, till exempel, bank-id och mobilt bank-id. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas internettjänster.

 

Kan jag se mina läkemedel och recept?

Läkemedel/recept kan du för närvarande inte se i Journalen via nätet i Halland, men recepten går att se via e-tjänsten Läkemedelstjänster, en annan av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du loggar in på samma sätt som när du ska nå Journalen.

 

Vad är bra för mig som patient med att kunna läsa journalen via nätet?

Du som patient kan vara mer påläst inför ett möte med vårdpersonal och mer aktivt diskutera din hälsa och vård. Ibland kan det vara svårt att hinna uppfatta allt som sägs i ett möte med exempelvis en läkare, då kan det vara tryggt att i efterhand ta del av dokumentationen från mötet, vilket du gör enkelt med Journalen via nätet.

 

Kan jag fortfarande få ut min journal på papper?

Ja, du kan precis som tidigare kunna få ut papperskopior på din journal (ibland mot viss avgift).

 

Kan jag se min mammas journal?

Ombudsfunktionen i Journalen via nätet innebär att du kan bli ombud för en anhörig. Det innebär att du då får tillgång till din förälders journal och kan ta del av den information som finns i den. Du kan då lättare hjälpa din förälder i kontakten med vården och kan exempelvis repetera för din anhöriges uppgifter som framgår av journalen.

 

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare så kan du även läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. Barnets journal kan du nå efter att du själv loggat in i Journalen via www.1177.se Under ”Ombud och loggar”. Sedan klickar du på ”Vems journaluppgifter kan jag se?” Då ska länkar till journalerna för dina barn under 13 år dyka upp. För barn mellan 13 och18 år har varken vårdnadshavare (förälder) eller barn tillgång till barnets journal via nätet. Men i undantagsfall kan föräldern och barnet få en tidsbegränsad tillgång till journalen även då barnet är 13–18 år. Från den dag barnet fyller 18 år får barnet självt tillgång till Journalen via nätet.

 

Kan jag komma åt min journal även när jag reser utomlands?

Ja, på samma sätt som du kan sköta till exempel sina bankärenden utomlands.

 

Vem svarar på frågor om Journalen via nätet?

Har du allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet är du välkommen att ringa till Journalservice, tfn 010-476 19 47. Journalservice har telefontid tisdag–torsdag klockan 9–13. Har du som patient frågor om det som står skrivet i journalen ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna.

 

Var hittar jag mer information om Journalen via nätet?

Det finns en folder om journalen via nätet. Foldern kan beställas från Regionen Hallands broschyrbeställning som du hittar på www.regionhalland.se.