Låt inte gamla mediciner ligga och skräpa

Har du gamla läkemedel liggande där hemma? Dem borde du i så fall lämna in på apoteket. Oanvända mediciner kan både vara en säkerhetsrisk. om de slängs på fel sätt, och en fara för miljön.

Vi har i dag många viktiga läkemedel som ser till att vi håller oss friska eller hjälper oss när sjukdom och ohälsa drabbar oss. Samtidigt kan överblivna mediciner ställa till det om de hamnar fel. Därför arbetar Region Halland just nu hårt för att de negativa effekterna av olika läkemedel ska bli så små som möjligt. Här kan vi, som patienter och invånare, hjälpa till.

– Mediciner som man inte använder ska inte ligga kvar hemma. Apoteken tar emot alla läkemedel och skickar dem vidare till destruktion så att de omhändertas utan att miljön blir lidande, säger Marie Olsson-Nerfeldt, läkemedelsstrateg på Region Halland, som tillsammans med kollegan Anton Hübner har ett särskilt ansvar för de här frågorna.

FISKAR HAR PÅVERKATS

Det finns inga exakta siffror på hur mycket det handlar om här i Halland, men en bedömning är att ungefär tre fjärdedelar av alla överblivna läkemedel i Sverige samlas in på apoteken.

– De läkemedel som blir liggande hemma eller slängs på fel sätt kan innebära risker för andra människor om de kommer i fel händer. De kan också förstöra vår miljö. Vi ser, till exempel, att fiskar har påverkats av hormoner och andra substanser som kommit ut med avloppsvattnet, säger Anton Hübner.

Därför arbetar regionen tillsammans med kommunerna på många sätt med att minska läkemedlens miljöpåverkan. När du tar din medicin är det ibland ofrånkomligt att en del av substanserna sköljs ut i avloppsvattnet när du går på toaletten.

BÄTTRE METODER

Vi planerar att göra mätningar på avloppsvattnet i Hallands kommuner för att få underlag för nya åtgärder. Det kan till exempel handla om hur kommunerna utvecklar sina metoder för vattenrening, säger Marie Olsson-Nerfeldt.

Information till vårdens medarbetare om miljösmarta val är ett annat sätt att jobba med frågan:

– Det finns läkemedel som gör exakt samma nytta, men där det går att välja ett miljövänligare alternativ redan när receptet skrivs ut. Det är också viktigt att inte skriva ut för många doser av ett preparat i förhållande till behandlingen, säger Anton Hübner.

Slutligen ett tips till dig som ska börja med en ny medicin: Fråga efter en startförpackning på apoteket. Då kan du testa hur väl du tål läkemedlet innan du köper en större förpackning. Det minskar risken för att mediciner blir liggande.