Agronomen Marcel Mulombo sår lök och skördar fred i Himle

För Marcel Mulombo handlar integration om något så enkelt som att varje människa behöver en plats där hon kan känna sig hemma. Oavsett var hon kommer ifrån, hur hon ser ut eller vilket språk hon talar.     – Den som känner sig hemma i samhället tar också ansvar för det och bryr sig om andra, säger Marcel.

Stolta. – Vi är alla en del av samma samhälle. Det är en störreglädje i att ge än i att få och det är det som driver mig, det ärdärför jag engagerar mig i integration. När vi har lyckatsmed något, som fotbollsprojektet eller odlingsprojektet,så blir vi stolta över vad vi har åstadkommit, sägerMarcel här tillsammans med Kwasi Boateng, FarajHussein, Bigarey Adm Mohamed och Mouaye Sham.

Marcel Mulombo vet hur det känns att skapa sig en plats där man kan känna sig hemma. Det har han gjort flera gånger under sina trettiotre år. Han är född och uppvuxen i Demokratiska Republiken Kongo, men han är sedan två år bosatt i Varberg och engagerad i integrationsfrågor i sin nya hemstad.

    När det internationella fredsforumet Varberg Calling for Peace går av stapeln i oktober är han en av de inbjudna talarna.

    – Att uppmärksamma betydelsen av fred är viktigt. Liksom att uppmärksamma tolerans och vänlighet. Vänligheten finns inom alla människor, säger Marcel.

Marcel fick lämna allt

Marcel studerade till agronom vid universitet i Bukavu i Demokratiska Republiken Kongo. Han arbetade under några år med utbildning och rådgivning för lantbrukare, samtidigt som han fortsatte att studera. Men situationen blev ohållbar i Demokratiska Republiken Kongo, ett land som sedan länge varit präglat av väpnade konflikter och Marcel fick lämna allt.

    Under sin tid i ett transitland på väg mot Sverige, kom han av en ren slump in på integrationsfrågor och arbetet med flyktingar. Ett möte med en människa som behövde hjälp och som han kunde hjälpa, blev början på en process som gjorde att han under en tid kom att bistå och stödja flyktingar från Somalia, Burundi, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo.

Vänlighet gör underverk

Att leva i olika länder har lärt Marcel mycket om olika kulturer och traditioner och om människors värderingar. Men det är mycket man ska lära sig, säger Marcel och skrattar glatt.

    – Mitt första misstag i Sverige var att säga ”hej” åt en person som jag inte kände i bussen. Det borde jag inte ha gjort, för så gör man inte här, har jag fått lära mig.

    Marcel är övertygad om att oavsett varifrån i världen vi kommer, så mår vi bra av att tala med varandra. Även om vi inte känner varandra sedan tidigare.

    – Vi måste tala med varandra för att inte blir sorgsna och deprimerade, och ett vänligt ord kan göra underverk, säger han.

Aktiviteter är viktigt

Att det blev Varberg som blev Marcels hemort i Sverige är en ren slump, men väl här engagerade han sig mer eller mindre direkt i integrationen av nyanlända och asylsökande. Han vet av egen erfarenhet hur lång tiden känns medan man väntar på ett besked om att få stanna eller inte – och hur meningsfullt det är att få sysselsätta sig med något.

    – Tiden blir väldigt lång för den som väntar. Därför är det bättre att få göra något konkret – spela fotboll, odla grönsaker, läsa svenska, berättar Marcel.

 I Varberg har han tillsammans med den mobila ungdomsverksamheten ordnat fotbollsmatcher i Träslövsläge, och med stöd av Studiefrämjandet och fastighetsägaren Kiroan AB, har han tillsammans med asylsökande odlat grönsaker ute i Himle.

Vuxna måste vara förebilder

När Marcel Mulombo talar om det samhälle han vill bidra till, låter det så enkelt.

    – Dagens barn och ungdomar är morgondagens ledare. Då måste vi vuxna vara goda förebilder och förmedla de värderingar och de beteenden vi vill att våra barn och ungdomar ska ta till sig och vi måste hjälpa dem att förstå betydelsen av fred.

 

Varberg sätter på nytt freden i fokus

För 100 år sedan, mitt under brinnande världskrig, tog Varberg tillsammans med Svenska Freds och Skiljedomsföreningen ett stort ansvar för världsfreden och arrangerade Den Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915. Varberg Calling for Peace är namnet på de olika evenemang och aktiviteter som under året arrangeras för att uppmärksamma jubileet.

I jubileumsceremonin på Rosenfredskongressen i juni talade Pierre Schori och Alexandra Pascalidou om fred och hållbarhet. I oktober kulminerar hundraårsjubileet i en internationell fredskonferens, som gästas av, bland andra, Nobels fredspristagare Leymah Gbowee. Region Halland stöder Varberg Calling for Peace på olika sätt under året.
– För regionen är det både angeläget och viktigt att uppmärksamma fredsforumet, det är ett fint sammanhang att finnas med i och intressant för många, även utanför Halland, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på regionens kulturavdelning.

 Marcel Mulombo talar på forumet den 25 oktober om situationen i Demokratiska republiken Kongo. I programbladet står det, bland annat så här: ” Demokratiska republiken Kongo (DRK) har en blodig historia av kolonialism och diktatur… Att skapa fred när krigsbrott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna är en del av vardagen, är inte enkelt. Men det finns vägar att gå. Vad behövs för att skapa fred och säkerhet i landet? Vilken roll har det civila samhället?”

Det är gratis att delta i fredsforumet i Varberg, men förbokning krävs. Mer information hittar du på: www.varberg.se/varbergcalling