Syster Britten ser tillbaka på 45 år i sjukhusets tjänst

”Här ska man inte tro syster Britten. Här ska man veta!”

Fyrtiofem år har gått sedan kardiologen, docent Gerhard Wigand, frågade den i dag pensionerade sjuksköterskan Britten Hedlund om EKG-remsan de betraktade visade på en hjärtinfarkt eller inte.

 

 

Det var när Britten svarade att hon trodde sig se förändringar som vid en hjärtinfarkt, som docenten uppmanade henne att veta, inte tro.

– Jag lärde mig otroligt mycket under mina år på hjärtintensiven, säger Britten. Doktor Wigand hade stort förtroende för oss och lät oss arbeta väldigt självständigt. Och jag hade rätt om min EKG tolkning, tillägger hon leende.

Nya utmaningar sporrade

När Britten berättar om sina många år på sjukhuset i Halmstad återkommer hon ofta till hur viktigt det har varit för henne att ständigt få utvecklas i sitt yrke och få ta sig an nya utmaningar.

 – Jag har alltid drivits av en vilja att lära mig nya saker, säger Britten. Jag har fått pröva vingarna i olika sammanhang och det har varit otroligt stimulerande.

Överbeläggning inget nytt

Men det var till den dåvarande medicinkliniken på sjukhuset som hon först kom som nyutexaminerad sjuksköterska år 1970. På den tiden var vårdsalarna stora, kvinnor och män låg på separata avdelningar och arbetstempot var högt.

 – På kvällar och helger var det en sjuksköterska, en undersköterska och några vårdbiträden som tog hand om 36 svårt sjuka patienter. Vi tror kanske att överbeläggningar är ett nytt fenomen, men det hade vi även då och vi kände oss stressade många gånger för att inte räcka till för våra patienter.

Arbetsmiljön inte alltid den bästa

När hjärtintensiven byggdes upp i Halmstad sökte hon sig dit. Hon minns betablockerarnas intåg på 70-talet och hur vården av hjärtpatienter och andra svårt sjuka patienter såg ut.

 – När jag till exempel tänker tillbaka på hur vi stod och blandade cytostatika till patienterna, utan den skyddsutrustning som krävs i dag, så blir man lite mörkrädd, säger hon.

Britten kom att vidareutbilda sig inom internmedicin och när den nya akuten stod klar fick hon tjänst där 1980. Senare skaffade hon sig en vårdlärarexamen och tänkte sig en framtid inom undervisning, men en chefstjänst på infektionskliniken lockade och fick henne att lämna lärarplanerna.

En profession att vara stolt över

På infektionskliniken stannade hon i sjutton år och hon minns åren med glädje.

– Det var en fantastisk klinik med underbara medarbetare som alltid värnade om patienternas bästa, säger Britten.

Under sina sista år ingick hon i sjukhusstaben som vård-utvecklare.

– Till unga sjuksköterskor säger jag att er kunskap är värdefull. Fortsätt att förkovra er, ta också vara på det era patienter och kollegor kan lära er. Ni har valt en profession att vara stolta över, säger Britten.

 

Fakta i korthet om Hallands sjukhus Halmstad i nutid

• 375 vårdplatser
• 2 117 tillsvidareanställda
• 136 623 läkarbesök görs i öppen vård per år
• 13 810 operationer (varav 9 302 i öppen vård) per år
• 1 798 förlossningar per år
• 2 969 979 laboratorieanalyser per år
• 23 258 vårdtillfällen per år
• 4,7 dagars medelvårdtid