Nyheter

 • 14 november 2018

  Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

  Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård.

 • 14 november 2018

  Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

  Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm.

 • 14 november 2018

  Här är kryssvinnarna!

  Drygt sjuhundra hallänningar har löst Pontus Liedbergs korsord i senaste numret av Halland – bästa livsplatsen.

 • 7 november 2018

  Regionstyrelsens möte i korthet

  Beslut om Mål och budget 2019, patientavgifter och enhetliga regler för uthyrning av bassänger – det var några av ärendena på regionstyrelsens sammanträde på onsdagen.

 • 7 november 2018

  Avslut av avtal inom privat mödrahälsovård

  Region Halland har utrett behovet av mödrahälsovård och utredningen visar att det inte finns behov av någon ny upphandling med privata vårdgivare, eftersom alla gravida kvinnor i Halland kan tas emot inom den offentliga mödrahälsovården utan väntetid.

 • 5 november 2018

  Årets influensavaccinering har startat

  I dag, måndagen den 5 november, startar årets influensakampanj och alla vårdcentraler i Halland håller öppet för drop-in för att vaccinera så många som möjligt mot influensa.

 • 31 oktober 2018

  Alliansens förslag till mål och budget 2019 har presenterats

  Utveckling av Halland och dess hälso- och sjukvård är i fokus när målen för Region Halland 2019 presenteras. Samtidigt innehåller majoritetens budgetförslag både besparingskrav för verksamheterna och avgiftshöjningar för patienterna för att komma till rätta med de ekonomiska utmaningarna.

 • 26 oktober 2018

  Regionala satsningar för framgångsrik halländsk export

  Det går bra för halländska exportföretag och det är viktigt för tillväxten i länet. Regionala satsningar ska ge exporterande företag extra vind i seglen. I torsdags invigdes plattformen Exportcentrum Halland och succén Exportprogrammet laddar för ett nytt programår.

 • 16 oktober 2018

  Halland ansöker om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee

  I Halland är vi övertygade om att samarbeten bidrar till Hallands utveckling. Tillsammans med andra svenska och utländska regioner jobbar vi för att skapa möjligheter och lösa gemensamma utmaningar.

 • 11 oktober 2018

  Referat från regionstyrelsens arbete

  I dagens referat beskriver vi regionens ekonomiska resultat efter årets åtta första månader samt beslut om att Halland gemensamt går in i Greater Copenhagen-samverkan.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7115, 116, Nästa,