35 km enkelspår hindrar näringsliv och arbetsmarknad i flera regioner

I denna vecka har Region Halland  tillsammans med Region Skåne skickat ett brev till infrastrukturminister Anna Johansson där man lyfter den oro som finns för fortsatt kapacitetsbrist på Västkustbanan, samt de förödande konsekvenser för både person- och godstrafik som kommer att ske om inte medel finns för dubbelspår längs med hela Västkustbanan i den kommande nationella planen.

Brevet har blivit uppmärksammad i regional media och föranlett en ledare i Hallandsposten från den 13 januari.

Mer information och det gemensamma brevet hittar du i sin helhet här.