Nyheter

 • 30 mars 2010

  Historiskt låg kostnadsökningstakt på Länssjukhuset

  Länssjukhuset i Halmstads åtgärder för ekonomi i balans börjar nu ge varaktig effekt. Kostnadsökningstakten ligger hittills i år stabilt på 0,5 procent, vilket är en historiskt låg nivå.

 • 26 mars 2010

  Psykiatrin utvecklar psykosvården

  Psykiatrin i Halland inleder nu en större satsning på vården av patienter med olika psykossjukdomar. Huvudpoängen är att patienten ska vara delaktig i planering och innehåll i sin egen vård.

 • 24 mars 2010

  Kortare väntetider på Sjukhuset i Varberg

  De allra flesta patienter vid Sjukhuset i Varberg får sitt läkarbesök och sin behandling inom vårdgarantin. Även väntetiderna på akutmottagningen minskar.
  - Det är en mycket positiv utveckling och resultatet av ett målmedvetet arbete för att förbättra tillgängligheten för våra patienter, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.

 • 19 mars 2010

  Regeringens förslag om nya regioner klart

  Idag lämnar regeringen en proposition till riksdagen där de föreslår att Halland och Gotland får bilda regioner och att försöken med Region Skåne och Västra Götalandsregionen permanentas

 • 15 mars 2010

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte 15 mars 2010

  Årsredovisningen 2009: Mycket vård med hög tillgänglighet År 2009 blev ett år med både stora utmaningar och stora framgångar för Landstinget Halland. – Vi har kunnat ge hallänningarna ännu mer häls…

 • 10 mars 2010

  Länssjukhuset anmäler lång väntetid till akut röntgen

  Länssjukhuset i Halmstad gör en Lex Maria-anmälan efter att en patient med misstänkt nackfraktur fått vänta lång tid på en akut röntgenundersökning, utan att huvudet var tillräckligt fixerat.

 • 9 mars 2010

  Flera Lex Maria-anmälningar om samma ärende

  Chefläkarna för Närsjukvården Landstinget Halland och Psykiatrin i Halland lämnar varsin anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen angående ett och samma patientärende.

 • 5 mars 2010

  Bra resultat trots stora utmaningar

  Flera stora utmaningar har präglat verksamheterna inom Närsjukvården Landstinget Halland under det gångna året. Trots det visar Årsuppföljning 2009, som närsjukvårdsstyrelsen fastställde vid dagens sammanträde, på ett gott resultat inom flera områden.

 • 3 mars 2010

  Ärenden till Patientnämnden Halland ökade 2009

  Patientnämnden Halland hade förra året 743 ärenden. Det högsta antalet på fem år. Mest ökade synpunkterna på vård och behandling. En förklaring till ökningen kan vara att nämnden bedrivit ett aktivt informationsarbete under 2009.

 • 2 mars 2010

  Avdelning 22 invigd

  På tisdagen invigdes den totalrenoverade avdelning 22 vid psykiatriska kliniken på Sjukhuset i Varberg.
  Detta är en del i en omfattande upprustning av kliniken, där tre avdelningar byggs om från grunden och den fjärde, intensivvårdsavdelningen, byggts helt ny. Det hela står klart våren 2011.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1298, 99, 100, 101, 102, 103, 104115, 116, Nästa,