Nyheter

 • 18 december 2009

  Sjukhusen samarbetar kring akut ortopedi på nätterna

  Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad har uppdraget att samordna den ortopediska verksamheten. Detta medför att akut ortopedi nattetid ska koncentreras till Länssjukhuset i Halmstad från den 1 januari.

 • 18 december 2009

  60 procent av hallänningarna är vaccinerade – men unga män släpar efter

  De unga männen är fortfarande en grupp som är vaccinerad i för liten utsträckning. Det kan konstateras när vaccinationen av invånarna i Halland går in på slutspurten. Av hela befolkningen har nu 60 procent tagit sin spruta.

 • 18 december 2009

  Stora halländska framgångar i arbetet för en köfri vård

  Den halländska vården har under 2009 tagit stora steg framåt mot en köfri vård. Allt färre patienter väntar längre än vårdgarantitidens 90 dagar på besök och behandling, och Halland är det landsting som nått längst. Därför får Halland full utdelning av den så kallade ”kömiljarden”.

 • 16 december 2009

  Positiva resultat för Sjukhuset i Varberg

  Nu är det tydligt att Sjukhuset i Varberg har lyckats bryta trenden och vända den negativa ekonomiska utvecklingen. Dessutom har sjukhuset förbättrat sin tillgänglighet avsevärt så att de allra flesta patienter får sitt läkarbesök eller sin behandling inom 90 dagar (vårdgarantin).
  - Vi är stolta över det arbete som lagts ner och en extra fjäder i hatten är att sjukhuset är bland de bästa i landet när det gäller att inte förorsaka patienterna vårdrelaterade infektioner, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.

 • 15 december 2009

  Goda halländska resultat i nationell mätning av vårdrelaterade infektioner

  Den halländska vården fortsätter att vara bland de bästa i landet när det gäller att inte orsaka infektioner hos patienterna. För fjärde gången publicerar nu Sveriges Kommuner och Landsting statistik över vårdrelaterade infektioner. I Halland minskar antalet fall, från en redan låg nivå. Bara på Gotland ser siffrorna bättre ut.

 • 11 december 2009

  Ännu bättre för patienten på Kungsbacka Närsjukhus

  Nu har patienterna på Kungsbacka Närsjukhus tillgång till den senaste och mest moderna tekniken inom datortomografi.

 • 11 december 2009

  Psykiatrins kvalitetspris för bättre patientinflytande

  Avdelning 22 på Sjukhuset i Varberg får årets kvalitetspris i Psykiatrin i Halland. Anledningen är ett intensivt och omfattande arbete för att i första hand ge patienten mer inflytande över sin egen behandling.

 • 11 december 2009

  Färre unga vuxna män vaccinerade

  Andelen män mellan 20 och 30 år som valt att vaccinera sig är märkbart lägre än andelen kvinnor i samma ålder. Och vaccinationstäckningen i åldergruppen är över lag sämre än för andra åldrar. Det här bekymrar smittskyddsläkare Mats Erntell.

 • 9 december 2009

  Snåriga regler kring tandvård blir begripliga på 1177.se

  Vad kostar tandvård? Vad har man rätt till? Hur fungerar tandvårdsstödet? Hur ska man tolka räkningen från tandläkaren? Att förstå hur tandvården fungerar kan vara snårigt.

 • 9 december 2009

  Lindrigare operation för barn med stora halsmandlar

  Länssjukhuset i Halmstads kvalitetspris har i år (2009) tilldelats Fredrik Ho, läkare på öron-, näs- och halskliniken, för införandet av en ny operationsmetod på barn med stora halsmandlar.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1298, 99, 100, 101, 102, 103, 104112, 113, Nästa,