Nyheter

 • 26 januari 2010

  Utökade öppettider på vårdenheterna kvällar och helger

  Närsjukvårdsstyrelsen i Halland har beslutat att flytta jourmottagningarna i Halmstad och Varberg från sjukhusen till vårdenheterna.
  - Syftet är att förbättra servicen till patienterna, säger Bo Gunnar Åkesson, ordförande i styrelsen.

 • 25 januari 2010

  Varbergstelefonister tvåa på SM

  Landstingsservice televäxel på Sjukhuset i Varberg har deltagit i SM i Telefoni & Kundservice. Varbergsväxeln var en av tre växlar som nominerades till utdelning av mästerskapstiteln i klassen för…

 • 21 januari 2010

  Vaccinationen slutspurtar: Fler måste vaccineras

  Vaccinationen mot svininfluensa går nu in i slutspurten i Halland. Runt 61 procent av invånarna är vaccinerade. Nu handlar det om att barn upp till och med 12 år ska få sin andra dos och att öka vaccinationstäckningen bland de vuxna.

 • 19 januari 2010

  Minskad antibiotikaanvändning under 2009 ”Ett viktigt steg i rätt riktning”

  Statistik från Strama visar att antibiotikaförskrivningen i öppenvården minskade i alla Sveriges län under 2009. I Halland sjönk förskrivningen med 9 procent 2009 jämfört med 2008. Den största minskningen på 16 procent ses hos barn 0-4 år.

 • 19 januari 2010

  Vårdens råd påverkar invånarnas livsstil

  Våra val och vår livsstil när det gäller vad vi äter, hur vi rör på oss, alkohol och tobak påverkar vår hälsa mycket. Det här har varit känt länge, och Landstinget Halland arbetar sedan flera år brett med att utbilda medarbetarna i den halländska vården i att bli ännu bättre på att stödja hallänningarna i kloka livsstilsval. Nu kan ett tydligt resultat av detta arbete konstateras.

 • 15 januari 2010

  Vårdare misstänkt för övergrepp

  En tillfälligt anställd inom Psykiatrin i Halland har åtalats misstänkt för våldtäkt på en patient vid en så kallad utevistelse med personal.
  – Vi har noggranna rutiner vid anställningar och den här personen hade inga noteringar i brottsregistret, säger verksamhetschefen Katarina Viebke.

 • 7 januari 2010

  Intagningsstopp på grund av vinterkräksjuka

  På grund av vinterkräksjukan råder intagningsstopp på två vårdavdelningar på Sjukhuset i Varberg.
  - För att smittan inte ska sprida sig mellan patienterna har vi valt att för närvarande inte ta in nya patienter på dessa avdelningar, förklarar Bengt Karlsson , chefläkare.

 • 21 december 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler missad hjärnblödning enligt Lex Maria

  En patient med huvudvärk skickades hem från akutmottagningen med blodtryckssänkande medicin. Vid ett nytt besök några dagar senare visade det sig att patienten hade haft en blödning mellan hjärnhinnorna. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 21 december 2009

  Klart med områdeschefer på Sjukhuset i Varberg och gemensam ledningsgrupp för båda sjukhusen

  Rekryteringen av verksamhetsområdeschefer på Sjukhuset i Varberg är slutförd. Den 1 januari sjösätts den nya organisationen där Jerker Persson, Mikael Sylmé och Bengt Karlsson blir verksamhetsområdeschefer för varsitt område.
  Från årsskiftet får Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad också en gemensam, rådgivande ledningsgrupp.

 • 18 december 2009

  Sjukhusen samarbetar kring akut ortopedi på nätterna

  Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad har uppdraget att samordna den ortopediska verksamheten. Detta medför att akut ortopedi nattetid ska koncentreras till Länssjukhuset i Halmstad från den 1 januari.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1299, 100, 101, 102, 103, 104, 105114, 115, Nästa,