Nyheter

 • 15 december 2009

  Goda halländska resultat i nationell mätning av vårdrelaterade infektioner

  Den halländska vården fortsätter att vara bland de bästa i landet när det gäller att inte orsaka infektioner hos patienterna. För fjärde gången publicerar nu Sveriges Kommuner och Landsting statistik över vårdrelaterade infektioner. I Halland minskar antalet fall, från en redan låg nivå. Bara på Gotland ser siffrorna bättre ut.

 • 11 december 2009

  Ännu bättre för patienten på Kungsbacka Närsjukhus

  Nu har patienterna på Kungsbacka Närsjukhus tillgång till den senaste och mest moderna tekniken inom datortomografi.

 • 11 december 2009

  Psykiatrins kvalitetspris för bättre patientinflytande

  Avdelning 22 på Sjukhuset i Varberg får årets kvalitetspris i Psykiatrin i Halland. Anledningen är ett intensivt och omfattande arbete för att i första hand ge patienten mer inflytande över sin egen behandling.

 • 11 december 2009

  Färre unga vuxna män vaccinerade

  Andelen män mellan 20 och 30 år som valt att vaccinera sig är märkbart lägre än andelen kvinnor i samma ålder. Och vaccinationstäckningen i åldergruppen är över lag sämre än för andra åldrar. Det här bekymrar smittskyddsläkare Mats Erntell.

 • 9 december 2009

  Snåriga regler kring tandvård blir begripliga på 1177.se

  Vad kostar tandvård? Vad har man rätt till? Hur fungerar tandvårdsstödet? Hur ska man tolka räkningen från tandläkaren? Att förstå hur tandvården fungerar kan vara snårigt.

 • 9 december 2009

  Lindrigare operation för barn med stora halsmandlar

  Länssjukhuset i Halmstads kvalitetspris har i år (2009) tilldelats Fredrik Ho, läkare på öron-, näs- och halskliniken, för införandet av en ny operationsmetod på barn med stora halsmandlar.

 • 8 december 2009

  Fokuserade mål för Länssjukhuset och ambulansen 2010

  Vid årets sista styrelsemöte fastställde styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och amulanssjukvården i Halland tydliga inriktningar och mål för verksamheten vid Länssjukhuset i Halmstad och Sjuktransportförvaltningen under 2010.

 • 8 december 2009

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg ställer sig bakom ny organisation

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg har ställt sig bakom de planerade organisationsförändringarna på Sjukhuset i Varberg.
  - Vi tror att det krävs ett nytänkande och ett ökat samarbete inom sjukhuset och mellan sjukhusen i Halland för att möta de utmaningar som sjukvården står inför, säger styrelsens ordförande Christer Samuelsson.

 • 8 december 2009

  Klart med chefläkaruppdraget på Sjukhuset i Varberg

  Två erfarna läkare och chefer kommer att dela på rollen som chefläkare på Sjukhuset i Varberg från den 1 januari 2010. Bengt Karlsson har varit tillförordnad under hösten och fortsätter med uppdraget och Christer Allenmark blir biträdande chefläkare.

 • 4 december 2009

  Svininfluensan - veckorapport 091204

  Halva befolkningen snart vaccinerad. Ny veckorapport om den nya influensan - svininfluensan - och vaccinationen.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1299, 100, 101, 102, 103, 104, 105113, 114, Nästa,