Nyheter

 • 27 januari 2010

  Allt färre sjukskrivningsdagar i Halland med förbättrade processer

  Allt färre sjukskrivningsdagar och ett ohälsotal som är bland de lägsta i landet. Det är resultatet av fyra års arbete med att förbättra processerna kring hallänningarnas sjukskrivningar.

 • 27 januari 2010

  Tuffa sparåtgärder för Sjukhuset i Varberg

  Sjukhuset i Varberg måste minska sina kostnader med drygt 50 miljoner kronor för att nå kravet på en ekonomi i balans.
  Styrelsen har ställt sig bakom ett åtgärdspaket som innehåller en kombination av att göra mer i egen regi och en allmän åtstramning.

 • 27 januari 2010

  Länssjukhuset anmäler att patient utsatts för smittorisk

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att rutinerna vid en provtagning inte följts på ett korrekt sätt.

 • 26 januari 2010

  Utökade öppettider på vårdenheterna kvällar och helger

  Närsjukvårdsstyrelsen i Halland har beslutat att flytta jourmottagningarna i Halmstad och Varberg från sjukhusen till vårdenheterna.
  - Syftet är att förbättra servicen till patienterna, säger Bo Gunnar Åkesson, ordförande i styrelsen.

 • 25 januari 2010

  Varbergstelefonister tvåa på SM

  Landstingsservice televäxel på Sjukhuset i Varberg har deltagit i SM i Telefoni & Kundservice. Varbergsväxeln var en av tre växlar som nominerades till utdelning av mästerskapstiteln i klassen för…

 • 21 januari 2010

  Vaccinationen slutspurtar: Fler måste vaccineras

  Vaccinationen mot svininfluensa går nu in i slutspurten i Halland. Runt 61 procent av invånarna är vaccinerade. Nu handlar det om att barn upp till och med 12 år ska få sin andra dos och att öka vaccinationstäckningen bland de vuxna.

 • 19 januari 2010

  Minskad antibiotikaanvändning under 2009 ”Ett viktigt steg i rätt riktning”

  Statistik från Strama visar att antibiotikaförskrivningen i öppenvården minskade i alla Sveriges län under 2009. I Halland sjönk förskrivningen med 9 procent 2009 jämfört med 2008. Den största minskningen på 16 procent ses hos barn 0-4 år.

 • 19 januari 2010

  Vårdens råd påverkar invånarnas livsstil

  Våra val och vår livsstil när det gäller vad vi äter, hur vi rör på oss, alkohol och tobak påverkar vår hälsa mycket. Det här har varit känt länge, och Landstinget Halland arbetar sedan flera år brett med att utbilda medarbetarna i den halländska vården i att bli ännu bättre på att stödja hallänningarna i kloka livsstilsval. Nu kan ett tydligt resultat av detta arbete konstateras.

 • 15 januari 2010

  Vårdare misstänkt för övergrepp

  En tillfälligt anställd inom Psykiatrin i Halland har åtalats misstänkt för våldtäkt på en patient vid en så kallad utevistelse med personal.
  – Vi har noggranna rutiner vid anställningar och den här personen hade inga noteringar i brottsregistret, säger verksamhetschefen Katarina Viebke.

 • 7 januari 2010

  Intagningsstopp på grund av vinterkräksjuka

  På grund av vinterkräksjukan råder intagningsstopp på två vårdavdelningar på Sjukhuset i Varberg.
  - För att smittan inte ska sprida sig mellan patienterna har vi valt att för närvarande inte ta in nya patienter på dessa avdelningar, förklarar Bengt Karlsson , chefläkare.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12101, 102, 103, 104, 105, 106, 107116, 117, Nästa,