Nyheter

 • 30 september 2009

  Nytt miljöprojekt vill få fler att åka buss

  Nu startar Länssjukhuset sitt nya miljöprojekt i samarbete med Hallandstrafiken. Under oktober får anställda vid Länssjukhuset i Halmstad möjlighet att ta bussen till jobbet och därmed förhoppningsvis bryta invanda resmönster.

 • 30 september 2009

  Dämpad kostnadsutveckling på Sjukhuset i Varberg

  - Det är glädjande att vi nu börjar se resultatet av de åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans, säger Christer Samuelsson, ordförande i styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
  Delårsrapporten för Sjukhuset i Varberg visar att kostnadsutvecklingen har dämpats samtidigt som väntetiderna till vården minskat.

 • 30 september 2009

  Bättre flöden och tillgänglighet för patienter

  Inom Närsjukvården Landstinget Halland ryms många olika verksamheter. Kännetecknande för dem alla är de hälsofrämjande aktiviteter som pågår och de förslag till förändringar som görs för att skapa bättre flöden och öka tillgänglighet för patienterna.

 • 29 september 2009

  Sjukhuschefen i Varberg lämnar sitt uppdrag

  Kristina Wallentin, sjukhuschef på Sjukhuset i Varberg lämnar sin tjänst som sjukhuschef med omedelbar verkan.

 • 28 september 2009

  Frågan om Bergerska på väg mot en lösning

  Landstinget Halland planerar att sälja Bergerska fastigheten i Johansfors.

  – För pengarna från försäljningen ska det bildas en stiftelse, som ska ge hallänningar möjlighet till rehabilitering och vård i annat klimat, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

 • 24 september 2009

  Länssjukhuset spårar bärare av MRSA

  Det har visat sig att en patient som vårdats på förlossnings- och BB-avdelningen under perioden 31/7 – 7/8 är bärare av en antibiotikaresistent bakterie, MRSA. Bakterien sprids vid direkt kontakt med …

 • 22 september 2009

  Ljusterapi kvar i Falkenberg

  - Det finns inga planer på att lägga ner ljusterapin i Falkenberg. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard med anledning av de senaste dagarnas artiklar.

 • 22 september 2009

  Effektivare planering ger fler vårdplatser

  Antalet vårdplatser på Länssjukhuset utökas från 364 till 375, varav tio nya vårdplatser till medicinkliniken. Samtidigt får verksamheterna på avdelning 71 och 82 helt ny inriktning.

 • 22 september 2009

  Länssjukhuset styr mot ekonomi i balans

  Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var det fokus på uppföljning och styrning för en verksamhet och ekonomi i balans.

 • 21 september 2009

  Länssjukhuset utökar antalet vårdplatser

  Antalet vårdplatser på Länssjukhuset utökas från 364 till 375, varav tio nya vårdplatser till medicinkliniken. Förändringen innebär bland annat att verksamheterna på avdelning 71 och 82 organiseras om och får helt ny inriktning.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12101, 102, 103, 104, 105, 106, 107109, 110, Nästa,